U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Vrijwilligers bij sportverenigingen
06-04-2017

De georganiseerde sport kent het hoogste aandeel vrijwilligers in Fryslân. Meer dan een kwart (28%) van de panelleden van het Fries Burgerpanel, die actief zijn als vrijwilliger, hebben in 2016 vrijwilligerswerk gedaan bij een sportvereniging. Desondanks hebben steeds meer sportverenigingen door veranderende omstandigheden, zoals individualisering, consumentisme, krimp en vergrijzing moeite om voldoende vrijwilligers aan zich te binden. Zonder vrijwilligers kan een sportvereniging niet bestaan.

Regionale verschillen geduid
28-03-2017

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau vorig jaar verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die gerelateerd zijn aan de decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Vooral in gebieden die kampen met bevolkingsdaling tekent zich een aanzienlijke afwijking van het landelijk gemiddelde af. Het Fries Sociaal Planbureau onderzocht samen met Platform31 en provinciale kennisinstellingen uit Groningen, Drenthe en Limburg wat het hoge voorzieningengebruik in krimpregio’s kan verklaren. 

Jeugdwerkloosheid in Fryslân
27-03-2017

De werkloosheid ligt in Fryslân vaak wat hoger dan landelijk. Door de economische crisis was de werkloosheid zowel landelijk als in Fryslân sterk toegenomen. De economie en de arbeidsmarkt hebben zich in 2016 stevig hersteld van de economische crisis. De  werkloosheid vertoonde de sterkste daling sinds tien jaar en de economie groeit weer. Hoewel iets later dan landelijk is ook in Fryslân het economisch herstel ingezet. In hoeverre profiteren de Friese jongeren hiervan? Deze publicatie is de tweede uitgave in de reeks ‘Staat van Friese jongeren’.

Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0
09-03-2017

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet. Waar in Friesland bevindt zich het aanbod aan vastgoed op het gebied van wonen en zorg? Wat zijn de huidige risico’s? Wat is de veranderopgave voor de komende jaren? En hoe kunnen we in Friesland gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiervoor nemen?

Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân
02-03-2017

De bevolkingssamenstelling in Fryslân verandert. Het aantal inwoners daalt, en Fryslân heeft te maken met ontgroening. Dit betekent dat het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking afneemt. In Fryslân worden steeds minder kinderen geboren. 

Pagina's