U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân
18-07-2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande. Decennialang is de bevolking gegroeid, maar nu krimpt de bevolking licht en verandert de samenstelling van de bevolking. Het aantal senioren groeit en het aantal jongeren neemt af. In deze publicatie presenteert het FSP een aantal actuele cijfers over de bevolkingsontwikkelingen in Fryslân.

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving
29-06-2017

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2416 leden van Panel Fryslân. De Omgevingswet gaat na 2019 in en geeft burgers meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het inrichten van de eigen leefomgeving. 

Cliëntervaring Wmo in Fryslân
22-06-2017

Sinds 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen rondom de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit staat beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de wet is opgenomen dat het uitvoeren van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek verplicht is. In deze publicatie zet het Fries Sociaal Planbureau de cliëntervaringen op een rij van de inwoners van de Friese gemeenten die in 2015 een Wmo maatwerkvoorziening ontvingen.

Onderwijs in Fryslân
01-06-2017

Deze publicatie biedt een overzicht van het opleidingsniveau van Friese jongeren. De cijfers geven inzicht in het onderwijsniveau dat de Friese jongeren volgen en hoe zij hun opleiding afsluiten. Is het onderwijsniveau van in Fryslân wonende jongeren vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde?

Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving
04-05-2017

Panel Fryslân is optimistischer over de toekomst van de eigen provincie dan over de toekomst van Nederland. Ondanks krimp, minder werkgelegenheid en vergrijzing is het deel dat vindt dat het met de provincie de goede kant op gaat groter dan het deel dat vindt dat het de verkeerde kant uit gaat. Dit blijkt uit onderzoek onder 3922 leden van Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving. 

Pagina's