U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0
15-11-2017

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uitziet. Wat zijn de huidige risico’s, wat is de veranderopgave voor de komende jaren en hoe kunnen we ons hier gezamenlijk voor inzetten? Om antwoord te krijgen op deze vragen zoomen we in op het huidige aanbod van zorgvastgoed in Friesland.

Jeugdcriminaliteit Noord-Nederland in kaart
02-11-2017

Met deze publicatie brengen we, aan de hand van de jeugdstrafrechtketen, de stand van zaken rondom jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland in beeld. Welk percentage van de jeugdigen in Groningen, Fryslân en Drenthe komt met de politie in aanraking? Op welke wijze worden zij gestraft? En welke organisaties zijn betrokken bij het opleggen en uitvoeren van sancties voor delinquente jeugdigen?

Panel Fryslân over sociale contacten en betrokkenheid
19-10-2017

Sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid zijn heel belangrijk voor de kracht en kwaliteit van een samenleving, maar ook voor mensen zelf. Het gaat hierbij niet alleen om hoe vaak mensen contact hebben met anderen, maar ook om de kwaliteit van de contacten. Mensen kunnen elkaar wel vaak zien, maar dit hoeft niet te betekenen dat het contact ook waardevol is. In hoeverre hebben en onderhouden de inwoners van Fryslân sociale contacten? Wat vinden zij van de kwaliteit van deze contacten?

Daarnaast is het voor overheden en gemeenten van steeds meer van belang dat inwoners betrokken worden bij het maken van beleid. Maar is hier wel behoefte aan en onder wie? Hoe worden meningen kenbaar gemaakt en heeft dit volgens de Friezen zin? Op deze vragen geeft deze publicatie antwoord. 

Mbo in Fryslân
21-09-2017

De meeste Friese scholieren gaan na het afronden van de middelbare school naar het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen Fryslân is het aandeel dat naar het mbo gaat hoger dan in de rest van Nederland. Ruim de helft van de jongeren volgt een mbo-opleiding. Dit is een substantieel deel van de Friese jongeren en aanleiding om het mbo in Fryslân overzichtelijk in kaart te brengen. Waar zitten de scholen? Welke opleidingsrichtingen zijn het meest populair en hoe zijn de jongeren verdeeld over de verschillende niveaus binnen het mbo? En wat doen zij na het afronden van het mbo?

Verhuizingen van Friese jongeren
05-09-2017

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen. Jongeren verlaten Fryslân vooral vanwege studie en werk. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS. In deze publicatie zet het FSP de cijfers over verhuizingen van jongeren naar en uit Fryslân op een rij en plaatst de ontwikkelingen in een landelijk perspectief. Deze publicatie is een uitgave in de reeks ‘Staat van de Friese jongeren’.

Pagina's