U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Veilig(heid) in Fryslân
29-03-2018

Friezen voelen zich veiliger dan de rest van de Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar veiligheid in Fryslân. Het FSP onderzocht hoe (on)veilig de Friezen zich voelen en hoe zij aankijken tegen de veiligheid in hun omgeving door 2175 leden van Panel Fryslân hierover te bevragen.

Bereik peuters Fryslân 2017
27-03-2018

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet spraken in 2016 af dat álle peuters van 2½ tot 4 jaar in 2020 een voorschoolse voorziening kunnen bezoeken. In hoeverre slagen gemeenten daar al in? Hoeveel kinderen bezoeken de kinderopvang? Is kinderopvang voldoende bereikbaar? En willen ouders daar gebruik van maken? In 2016 bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een publicatie over het bereik van peuters uit. Deze publicatie actualiseert de Friese gegevens. 

Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?
20-03-2018

Het Kabinetsvoornemen om een Wmo-abonnementstarief in te voeren doet veel stof opwaaien in het politiek debat en in de media. Gebruikers dragen nu afhankelijk van hun inkomen bij aan de kosten voor een Wmo-voorziening zoals huishoudelijke hulp: de eigen bijdrage. In het Regeerakkoord wordt voorgesteld om de eigen bijdrage die gemeenten kunnen vragen voor een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te beperken tot maximaal €17,50 per vier weken (pag.16). In discussies hierover rijst de vraag of deze maatregel mensen aanmoedigt om eerder of meer Wmo-voorzieningen aan te vragen.

 

Gebruikersonderzoek Fries Sociaal Planbureau: eindrapport
20-03-2018

Vandaag is het eindrapport over het onderzoek onder gebruikers van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) aangeboden aan de Provinciale Staten. Het FSP wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân, die het onderzoeksbureau Kwink groep uit Den Haag de opdracht heeft gegeven een gebruikersonderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is om na te gaan of de gebruikers tevreden zijn over het de producten van het FSP en of de informatie als nuttig, betrouwbaar, toegankelijk, actueel en relevant worden gezien.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
20-02-2018

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten. Deze jongeren zijn bereid overal naartoe te verhuizen voor de gewenste baan. Andere jongeren blijven bewust in Fryslân. Zij zoeken een opleiding of baan dicht bij huis. Deze jongeren willen hun vertrouwde leven voortzetten, dicht bij ouders, vrienden, partner of sportclub. Het FSP interviewde 50 hoger opgeleide jongeren over hun keuzes ten aanzien van leren, werken en wonen. Waarom besluiten jongeren in Fryslân te blijven of de provincie te verlaten?

 

Pagina's