U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân
19-12-2017

Dit jaar is het centrale thema van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) de ‘Staat van Friese jongeren’. Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen? Vanuit verschillende invalshoeken zijn dit jaar onderzoeken gedaan naar  deze thema’s onder jongeren van 15 tot en met 30 jaar. Panel Fryslân is deze keer ingezet om het perspectief van de ouders in kaart te brengen. Alle panelleden hebben een aantal algemene vragen beantwoord over de leefbaarheid van Fryslân voor jongeren en de ouders van jongeren tussen de 15 en 30 jaar is gevraagd hoe de situatie van hun kinderen is.

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslan
30-11-2017

In 2015 zijn op de arbeidsmarkt voor het eerst meer mensen uitgevallen door psychische klachten dan door lichamelijke klachten (CBS, 2015). Vooral onder jongeren zijn de cijfers hoog: 78% van de ruim 175.000 arbeidsongeschikte jongeren onder de 35 zit thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast is steeds vaker in het nieuws dat veel jongeren eenzaam zijn. Psychische klachten en eenzaamheid hebben een grote impact op het leven van jongeren. Hoeveel Friese jongeren tussen 15 en 30 jaar hebben te maken met angst, depressie en eenzaamheid? En is er een relatie met leefstijl en ervaren gezondheid? Deze publicatie is onderdeel van de ‘Staat van Friese jongeren’ en is een samenwerking tussen GGD Fryslân en het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Arbeidsmarktpositie schoolverlaters 2013-2014
23-11-2017

De commissie macrodoelmatigheidmbo (CMMBO) heeft in maart 2017 op basis van landelijke cijfers een advies aan de minister van OCW uitgebracht om de kansen op werk voor mbo’ers met een opleiding op niveau 2 (startkwalificatie) te vergroten. Specifieke cijfers over de kansen van Friese mbo’ers op werk ontbreken in dat rapport. Deze publicatie biedt informatie over de arbeidspositie van de Friese mbo-schoolverlaters. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe het zit met de arbeidskansen van mbo-studenten met een opleiding op niveau 2. Is een startkwalificatie nog voldoende om aan het werk te komen? Dit is een uitgave in de reeks ‘Staat van de Friese jongeren’. In 2017 doet het FSP onderzoek naar Friese jongeren met betrekking tot wonen, werken en leren in Fryslân.

Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0
15-11-2017

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uitziet. Wat zijn de huidige risico’s, wat is de veranderopgave voor de komende jaren en hoe kunnen we ons hier gezamenlijk voor inzetten? Om antwoord te krijgen op deze vragen zoomen we in op het huidige aanbod van zorgvastgoed in Friesland.

Jeugdcriminaliteit Noord-Nederland in kaart
02-11-2017

Met deze publicatie brengen we, aan de hand van de jeugdstrafrechtketen, de stand van zaken rondom jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland in beeld. Welk percentage van de jeugdigen in Groningen, Fryslân en Drenthe komt met de politie in aanraking? Op welke wijze worden zij gestraft? En welke organisaties zijn betrokken bij het opleggen en uitvoeren van sancties voor delinquente jeugdigen?

Pagina's