U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Mbo in Fryslân
21-09-2017

Fryslân volgt na het voortgezet onderwijs het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Binnen Fryslân is het aandeel dat naar het mbo gaat hoger dan in de rest van Nederland. Ruim de helft van de jongeren volgt een mbo-opleiding. Dit is een substantieel deel van de Friese jongeren en aanleiding om het mbo in Fryslân overzichtelijk in kaart te brengen. Waar zitten de scholen? Welke opleidingsrichtingen zijn het meest populair en hoe zijn de jongeren verdeeld over de verschillende niveaus binnen het mbo? En wat doen zij na het afronden van het mbo?

Verhuizingen van Friese jongeren
05-09-2017

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen. Jongeren verlaten Fryslân vooral vanwege studie en werk. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS. In deze publicatie zet het FSP de cijfers over verhuizingen van jongeren naar en uit Fryslân op een rij en plaatst de ontwikkelingen in een landelijk perspectief. Deze publicatie is een uitgave in de reeks ‘Staat van de Friese jongeren’.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân
18-07-2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande. Decennialang is de bevolking gegroeid, maar nu krimpt de bevolking licht en verandert de samenstelling van de bevolking. Het aantal senioren groeit en het aantal jongeren neemt af. In deze publicatie presenteert het FSP een aantal actuele cijfers over de bevolkingsontwikkelingen in Fryslân.

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving
29-06-2017

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2416 leden van Panel Fryslân. De Omgevingswet gaat na 2019 in en geeft burgers meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het inrichten van de eigen leefomgeving. 

Cliëntervaring Wmo in Fryslân
22-06-2017

Sinds 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen rondom de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit staat beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de wet is opgenomen dat het uitvoeren van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek verplicht is. In deze publicatie zet het Fries Sociaal Planbureau de cliëntervaringen op een rij van de inwoners van de Friese gemeenten die in 2015 een Wmo maatwerkvoorziening ontvingen.

Pagina's