U bent hier:Home Nieuws

Nieuws

Woningen vaak te duur voor jongeren
15-02-2018

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt. Een eigen woning is voor hen vaak te duur. Veel jongeren hebben een flexibel arbeidscontract en krijgen daardoor moeilijk een hypotheek. Vooral alleenstaande jongeren hebben te weinig financiële middelen voor een eigen woning. Bovendien moeten jongeren door de strenger wordende hypotheekregels meer eigen vermogen meebrengen.

Friese cultuurverenigingen vergrijzen
06-02-2018

Eén op de drie leden is ouder dan 65 jaar en daarmee kan de toekomst voor Friese cultuurverenigingen in het geding komen als er weinig nieuwe leden bijkomen. Dit blijkt uit de eerste cultuurverenigingsmonitor van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en Keunstwurk: een onderzoek onder ruim 300 Friese cultuurverenigingen die zich bezighouden met dans, toneel en muziek.

Jongeren hard nodig in Fryslân
01-02-2018

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe. Jongeren zijn de komende tijd hard nodig om de vrijkomende banen te vervullen. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft op 1 februari 2018 tijdens het symposium ‘Staat van Friese jongeren´ het magazine 'JONG!’ gepresenteerd. In het magazine staan artikelen, feiten en cijfers over Friese jongeren. Hoe gaat het met de Friese jongeren nu en in de toekomst wat betreft leren, werken en wonen?

Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek
23-01-2018

Eind 2017 verscheen het rapport ‘Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit eerder onderzoek van het SCP bleek dat gemeenten met veel eenoudergezinnen of ouderen een hoger gebruik van voorzieningen in het sociaal domein hebben. De samenstelling van de bevolking geeft slechts een gedeeltelijke verklaring, bijvoorbeeld in sommige (krimp)gemeenten in Fryslân.

FSP verwelkomt nieuw lid Raad van Toezicht
10-01-2018

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Als nieuw lid stelt Yvonne Halman-van der Linden zich graag even voor. Aanleiding voor de benoeming is het feit dat de laatste termijn van haar voorganger Bert Kingma per 1 januari 2018 is afgelopen.

Pagina's