U bent hier:Home Nieuws

Nieuws

Friezen nog niet laaiend enthousiast over LF2018
04-07-2018

De Friezen geven LF2018 begin dit jaar (maart) een 6,4. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. De ondervraagden uit Leeuwarden zijn meer tevreden over LF2018 dan de personen uit de rest van de provincie, zo geven de Leeuwarders gemiddeld een 6,9 als cijfer en de mensen uit de rest van Fryslân een 6,2. De hoge cijfers (8 t/m 10) lijken vooral te worden gegeven door mensen die aan een activiteit in het kader van LF2018 hebben deelgenomen.

 

Samenwerken aan een Datahub Fryslân
26-06-2018

Acht organisaties gaan met elkaar op weg om te komen tot een Datahub Fryslân! Wij doen dit om de kennis en ontwikkeling rond het delen, gebruiken en ontsluiten van data met elkaar te versterken. We willen komen tot een gezamenlijke infrastructuur waarin ieder zijn data inbrengt en waar in projecten aan relevante vraagstukken wordt gewerkt. 

Waar willen jongeren wonen
13-06-2018

Mooi dat de discussie over wonen in de Friese dorpen wordt gevoerd, ook hier in de LC van afgelopen vrijdag. “Jongeren willen weg uit eigen dorp” was de ongenuanceerde conclusie van de krant op basis van onze onderzoeken. Deze conclusie draagt niet bij aan een zeer belangrijk vraagstuk voor Fryslân. Volgens ons moet het gaan over de spanning tussen de woonwensen van jongeren op de korte termijn en het huizenoverschot op de langere termijn.

Jongvolwassenen hard nodig op de Waddeneilanden
11-06-2018

In de afgelopen jaren is het aantal jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) op de Friese Waddeneilanden toegenomen. Ook is door het aantrekken van de economie en de verlenging van het toeristenseizoen de werkgelegenheid gegroeid, wat gunstig lijkt voor de jongeren. De woningmarkt op de Waddeneilanden is echter een belemmering voor jongvolwassenen om zich (weer) op het eiland te vestigen. 

Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst
31-05-2018

Ruim één op de drie Friezen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland en het FSP onderzocht hoe de Friezen over de huidige en toekomstige zorg denken. 

Pagina's