U bent hier:Home Nieuws

Nieuws

Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november
29-10-2018

Op donderdagmiddag 8 november organiseren NHL Stenden en het FSP een inspiratiemiddag over vitale regio´s. Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen. Sprekers zijn onder andere directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters en onze onderzoeker Henk Fernee.

Maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten
29-10-2018

De Tweede Kamer bespreekt de onderwijsbegroting van het Ministerie van OCW. Daarin komt onder andere de wet Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie aan de orde die op 1 januari 2019 ingaat. Het FSP maakt zichtbaar hoe het met deze jongeren gaat en wat hen kwetsbaar maakt.

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping
23-10-2018

Onlangs is een artikel van het Fries Sociaal Planbureau over het Wmo-cliëntervarings-onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Sociaal Bestek. Veel gemeenten ervaren dit onderzoek als een ‘verplicht nummer’ met als voornaamste  kritiekpunt dat het onderzoek weinigzeggende resultaten oplevert. Dit is een gemis omdat het Wmo-cliëntervaringsonderzoek een waardevol onderzoeks-instrument kan zijn om meer zicht te krijgen in de leefwereld van cliënten. 

Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken
17-10-2018

In aanloop naar Wereldarmoededag heeft het Fries Sociaal Planbureau een aantal publicaties uitgebracht. Uit deze publicaties blijkt dat langdurige armoede en het aantal werkende armen in Fryslân toeneemt. Verkennend onderzoek laat zien dat kerken, private fondsen, voedselbanken en vrijwilligersorganisaties in Fryslân zich op uiteenlopende manieren inzetten voor mensen met een laag inkomen en/of schulden. 

Langdurige armoede in Fryslân neemt toe
16-10-2018

Een op de twaalf huishoudens in Fryslân heeft een laag inkomen en steeds meer huishoudens hebben dat vier jaar of langer, de zogeheten ‘langdurige armen’. Ondanks blijvend economisch herstel neemt het aantal langdurige armen in Fryslân toe. Het aantal huishoudens dat langdurig van een laag inkomen rondkomt is opgelopen van 2,7 procent in 2014 (7100) naar 3,5 procent (9300) in 2016.

 

Pagina's