U bent hier:Home Nieuws

Nieuws

Lichte groei Friese bevolking
18-07-2017

Het aantal inwoners van Fryslân is - tegen de trend van de afgelopen jaren in - per 1 januari 2017 weer iets gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. De recente bevolkingsgroei komt vooral doordat meer mensen zich in Fryslân vestigen dan vertrekken. In het afgelopen jaar is vooral het aantal asielzoekers en statushouders toegenomen. 

 

Fryslân heeft de meeste jongeren met een uitkering
05-07-2017

Friese jongeren ontvangen in 2015 in verhouding het vaakst een uitkering. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met die in Friesland en in Groningen ligt het percentage iets lager. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van in de Jeugdmonitor nieuw gepubliceerde cijfers over jongeren met een uitkering. Het gaat in Fryslân om 7.440 jongeren (8,1%) tussen de 15 en 27 jaar. Landelijk ontvangt 6% van de jongeren een uitkering. 

Nieuwsbrief juli 2017
04-07-2017

In onze net verschenen nieuwsbrief van juli 2017 laten wij Panel Fryslân aan het woord over de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 ingaat. Heeft panel heeft nagedacht over hoe zij betrokken willen zijn bij hun leefomgeving. In het kader van ons jaarthema ‘Staat van Friese jongeren’ hebben we gekeken naar het gemiddelde inkomen van Friese jongeren. Meer over net verschenen en te verwachten onderzoeken leest u in deze nieuwsbrief.

Omgevingswet onbekend, maar niet onbemind
29-06-2017

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2416 leden van Panel Fryslân. De Omgevingswet gaat na 2019 in en geeft burgers meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het inrichten van de eigen leefomgeving. 

Friese Wmo-cliënten meer tevreden dan landelijk
22-06-2017

Sinds 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen rondom de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit staat beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de wet is opgenomen dat het uitvoeren van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek verplicht is. In deze publicatie zet het Fries Sociaal Planbureau de cliëntervaringen op een rij van de inwoners van de Friese gemeenten die in 2015 een Wmo maatwerkvoorziening ontvingen.

Pagina's