U bent hier:Home Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Publicatie
Datum 19-12-2017

Dit jaar is het centrale thema van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) de ‘Staat van Friese jongeren’. Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen? Vanuit verschillende invalshoeken zijn dit jaar onderzoeken gedaan naar  deze thema’s onder jongeren van 15 tot en met 30 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bevolkingsontwikkelingen, verhuisbewegingen, onderwijs in Fryslân, de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters, en jeugdwerkloosheid. Daarnaast zijn ook 100 jongeren (50 mbo’ers en 50 hbo’ers en wo’ers) die in Fryslân zijn opgegroeid bevraagd over hun eigen visie op leren, werken en wonen. Panel Fryslân is deze keer ingezet om het perspectief van de ouders in kaart te brengen. Alle panelleden hebben een aantal algemene vragen beantwoord over de leefbaarheid van Fryslân voor jongeren en de ouders van jongeren tussen de 15 en 30 jaar is gevraagd hoe de situatie van hun kinderen is.

Onderstaande documenten kunt u downloaden: