U bent hier:Home Over ons Partners

Partners

Het Fries Sociaal Planburaeu werkt samen met velen in en buiten Fryslân. Vaak gaat het om het beschikbaar stellen van data om te ontsluiten via het Fries Sociaal Planbureau. Er worden ook samenwerkingsprojecten ontwikkeld rond de grotere onderzoeksvragen uit de onderzoeksagenda. Met de Friese gemeenten en de afdeling Informatievoorzieningen zijn afspraken over het wederzijds gebruiken van cijfers.

Voorts koopt het Fries Sociaal Planbureau de benodigde data in bij ABF.

 

 • GEEF

  Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland) is een samenwerkingsverband van zestien participanten, organisaties op het gebied van zorg, wonen, gemeenten en vervolgonderwijs in Fryslân.

  Naar de website
 • GGD Fryslân

  GGD Fryslân is een gezondheidsdienst voor alle gemeenten in Fryslân en richt zich op bevordering van gezondheid en voorkomen van ziekten.

   

  Naar de website
 • UCF/RuG

  Per 1 mei 2015 is de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) gestart met de ‘opbouw’ van de University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden. De kerntaken van UCF zijn: onderzoek, onderwijs en ‘Leeuwarden Kennis- en Studentenstad’.

  Naar de website
 • ROS Friesland

  ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij mensen.

  Naar de website
 • Provincie Fryslân

  De afdeling Informatie van provincie Fryslân is één van de partners met wie het Fries Sociaal Planbureau al nauw samenwerkt.

  Naar de website
 • BSF

  Bibliotheekservice Fryslân (BSF) adviseert en ondersteunt Friese Bibliotheken en andere organisaties rondom innovatie, ICT, financiën, marketing en communicatie, HRM, logistiek en media.

  Naar de website
 • Mulier Instituut

  Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport.

  Naar de website
 • Sport Fryslân

  Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland en heeft de doelstelling om sporten en bewegen mogelijk te maken voor alle Friezen.

  Naar de website
 • Venturaplus

  De Friese stichting Venturaplus is een werkgeversverband, platform en netwerkorganisatie waarin partners – zorg- en welzijnsinstellingen en organisaties voor beroepsonderwijs –  samenwerken om de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn zo goed mogelijk te laten functioneren.

  Naar de website
 • Sociaal Planbureau Groningen

  Het Sociaal Planbureau Groningen volgt trends en ontwikkelingen binnen het sociale domein. Het planbureau ondersteunt lokale beleidsontwikkelingen in de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Daarnaast levert ze sturingsinformatie aan de verschillende bestuurlijk verantwoordelijken in Groningen.

  Naar de website
 • NHL Hogeschool Leeuwarden

  Naar de website
 • Keunstwurk

  Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Door te adviseren, ondersteunen en verbinden zorgt Keunstwurk ervoor dat kunst en cultuur in Fryslân vooruit komt en aan kracht wint. 

  Naar de website
 • Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF)

  AWTJF is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en ouders, praktijkorganisaties uit de jeugdsector, gemeenten, universiteit en hogescholen. Samen verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden ze kennis die aansluit op de vragen en behoeften van jeugdigen en hun opvoeders. Zo komen de werelden van jeugdigen en ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleiding dichter bij elkaar en ontstaat een cultuur van ‘samen leren en verbeteren’. 

  Naar de website