U bent hier:Home Over ons Organisatie

Organisatie

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is het onafhankelijke kennisinstituut in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe inzichten en kennis ophalen om hun werk te verbeteren.

Onze missie is het versterken van de sociale kwaliteit en leefbaarheid in Fryslân door middel van kennis, onderzoek en advies.
In het meerjarenplan staan onze uitgangspunten, ambities en werkwijze beschreven. Daarnaast geven wij hierin een korte vooruitblik van belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren.

In de onderzoeksagenda wordt ieder jaar de planning van onze activiteiten beschreven. Deze is samengesteld op basis van een brede oriëntatie in het veld van belanghebbenden en door raadpleging van de Adviesraad.

Het FSP wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân.

Adviesraad
Het Fries Sociaal Planbureau kent een brede Adviesraad waarin leden het Fries Sociaal Planbureau naar eigen inzicht en ervaring adviseren over de grote vraagstukken in Fryslân de komende jaren en de rol die het Fries Sociaal Planbureau hierin kan vervullen. Zij hebben een belangrijke rol bij het opstellen van de onderzoeksagenda. U vindt hier een overzicht van de leden van de Adviesraad.

Governance
In 2009 is door de MO-Groep de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) vastgesteld. Deze Governancecode geldt voor alle leden van MOGroep W&MD. In de Governancecode zijn afspraken vastgelegd voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De Governancecode bestaat uit principes en uitwerkingen. De principes kunnen worden gezien als algemeen gangbare, breed gedragen opvattingen over goed bestuur en toezicht. Het Fries Sociaal Planbureau heeft de code geïmplementeerd en past deze toe volgens het model Raad van Toezicht. Het Fries Sociaal Planbureau werkt in overeenstemming met de code. De leden van de Raad van Toezicht worden via hun benoeming gebonden aan de Governancecode van de MO W&MD. De Governancecode vormt een goed referentiekader voor het handelen van de bestuurders en toezichthouders.

De Raad van Toezicht van het Fries Sociaal Planbureau bestaat uit:

  • Jornt Ozenga, voorzitter – remuneratiecommissie
  • Wiebe Knobbe - lid
  • Ellen Offers – lid
  • Yvonne Halman-van der Linden - lid

Jaarverslag
Download hier ons jaarverslag 2016