U bent hier:Home Onderzoek Onderzoeksagenda 2017

Onderzoeksagenda 2017

De onderzoeksagenda 2017, de planning van activiteiten voor dit jaar van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), is op basis van een brede oriëntatie in het veld van belanghebbenden en raadpleging van de Adviesraad samengesteld. Deze agenda beschrijft welke onderzoeken het komende jaar worden uitgevoerd en waar onze focus ligt. De centrale vraag die het FSP zichzelf stelt is: hoe staat het met de leefbaarheid van Fryslân in veranderende omstandigheden?

Het FSP onderscheidt acht thema’s die invloed hebben op de leefbaarheid (zie figuur). Deze thema’s hangen onderling samen en beïnvloeden elkaar. Onderzoek en analyses van het FSP vallen meestal binnen één of meerdere van deze acht thema’s.

 

Het centrale thema voor 2017 is ‘Staat van Friese jongeren’. Fryslân ontgroent en het aantal jongeren neemt af. Daarnaast kent Fryslân gemiddeld een laag opleidingsniveau en veel jeugdwerkloosheid. In 2017 neemt het FSP de jeugd onder loep vanuit het leefbaarheidsoogpunt.

De onderzoeksagenda 2017 van het FSP bevat de volgende onderdelen:
1. Inleiding
2. Methoden van onderzoek in 2017
3. Leefbaarheid
4. Veranderende omstandigheden
5. Werkprogramma 2017 
     a. Monitoring (thema’s) leefbaarheid
     b. Decentralisaties in Fryslân
     c. De Staat van Friese jongeren               

Wilt u meer weten over de onderzoeksagenda 2017, dan kunt u contact op nemen met:
Henk Fernee, teamleider onderzoek Fries Sociaal Planbureau,
06 15606701 / 058 2348500 of hfernee@friessociaalplanbureau.nl

Archief:
Onderzoeksagenda 2016