U bent hier:Home Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Nieuws
Datum 23-10-2018

Kennis over wie welke Wmo-voorziening nodig heeft is belangrijk voor gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek kan daarbij helpen, maar de uitkomsten lijken weinigzeggend te zijn. Verdieping en dialoog maakt dit onderzoek effectiever. Dat geeft beter zicht op wat maatschappelijke ondersteuning concreet betekent voor de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van cliënten.

Onlangs is een artikel van het Fries Sociaal Planbureau over het Wmo-cliëntervarings-onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Sociaal Bestek (nr. 5, oktober/november 2018). Veel gemeenten ervaren dit onderzoek als een ‘verplicht nummer’ met als voornaamste  kritiekpunt dat het onderzoek weinigzeggende resultaten oplevert. Dit is een gemis omdat het Wmo-cliëntervaringsonderzoek (hierna: ceo) een waardevol onderzoeks-instrument kan zijn om meer zicht te krijgen in de leefwereld van cliënten. In het artikel komen handvatten naar voren om het ceo meer betekenis en diepgang te geven.

Verdieping
Kennis over de achtergrond en situatie van cliënten helpt om verbeter- en bespreekpunten van het gemeentelijk Wmo-beleid te benoemen. Het ceo helpt hierbij omdat dit een inkijk geeft in de belevingswereld van cliënten. Gemeenten kunnen hier verdieping aan geven door de uitkomsten van het ceo in samenhang te bekijken met andere informatiebronnen zoals gesprekken met zorgaanbieders, sturingsinformatie en cliëntbestanden. De uitdaging is om de ervaringen met en kennis van de geboden Wmo-ondersteuning te bundelen en hier lering uit te trekken. Iedere partij beschikt over een puzzelstukje van de informatie in welke mate de geboden ondersteuning bijdraagt aan de kwaliteit en het welbevinden van Wmo-cliënten. Gemeenten kunnen de verdiepingsslag faciliteren door bijvoorbeeld brainstormsessies te organiseren.

Bijeenkomst
Het Fries Sociaal Planbureau wil verder in gesprek over het ceo en andere onderwerpen die raken aan cliëntinformatie. Hiertoe wordt een (informele) bijeenkomst georganiseerd. Exacte tijdstip en locatie volgt. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich op de belangstellendenlijst laten plaatsen bij Lenie Scholten, 058 234 85 00 of lscholten@friessociaalplanbureau.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Keimpe Anema, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 156 130 72 | 058 234 85 00 of kanema@friessociaalplanbureau.nl.

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van verplicht nummer naar verdieping

Dossiers: