U bent hier:Home Waardering LF2018 vooral in Leeuwarden toegenomen

Waardering LF2018 vooral in Leeuwarden toegenomen

Nieuws
Datum 25-09-2018

De Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt in Fryslân met gemiddeld een 6,5 gewaardeerd. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 1828 inwoners van de provincie in de maand juni. Een lichte toename ten opzichte van de maand maart, toen was het cijfer een 6,4. Wat opvalt is dat de waardering vooral in Leeuwarden is toegenomen. In de rest van Fryslân is dit echter niet het geval. Het verschil in waardering is dus groter geworden tussen Leeuwarden (7,3) en de rest van Fryslân (6,3). Ongeveer een derde van de Friezen geeft CH2018 een onvoldoende, dit was in maart ook zo.  

Hoger opgeleiden meer tevreden
De hoger opgeleiden geven een hogere waardering dan de laag en midden opgeleiden. Het verschil tussen hoogopgeleide Friezen (6.8) en laagopgeleide Friezen (6.2) is meer dan een halve punt. Daarbij zien we dat dit verschil nog groter is tussen hoogopgeleide Leeuwarders (7,5) en lager opgeleiden uit de rest van Fryslân (6,1).

Cijfer hoger als men meer van activiteiten merkt
Ook is gevraagd in hoeverre mensen iets merken van de activiteiten. In Leeuwarden geeft een grote meerderheid (86%)  aan dat zij hier iets van hebben gemerkt, terwijl dit buiten Leeuwarden krap twee derde van de mensen is (65%). Mensen die meer merken van de activiteiten, waarderen gemiddeld CH2018 met een hoger cijfer.  

Het Fries Sociaal Planbureau volgt dit jaar de ontwikkeling in de waardering rondom CH2018. Aan het einde van het jaar wordt aan de leden van Panel Fryslân nogmaals gevraagd om een cijfer te geven. De resultaten hiervan worden in samenwerking met de Provincie Fryslân gepresenteerd. Daarnaast volgt een uitgebreider onderzoek naar de ervaringen met CH2018 en de Iepen Mienskip in Fryslân. De eerste meting vond in 2016 plaats in samenwerking met gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân en is hier te vinden. In 2020 wordt dit onderzoek herhaald om de voortgang te kunnen volgen.

Hebt u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met: Miranda Visser, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 470 273 82 / 058 234 85 00 of mvisser@friessociaalplanbureau.nl

Dossiers: