U bent hier:Home Van der Wielenlezing 2018: De kracht van de grens

Van der Wielenlezing 2018: De kracht van de grens

Nieuws
Datum 07-03-2018

Vrijdag 20 april 2018 vindt weer de tweejaarlijkse Van der Wielenlezing plaats. Deze keer is het thema ‘De kracht van de grens’.

De eerste spreker Ahmed Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem over ‘De kracht van de grens’: De verzuiling van weleer zorgde voor heldere definities van gemeenschappen. Na de ontzuiling is het collectief op de achtergrond geraakt en het individu centraal komen te staan. De grenzen van gemeenschappen vervaagden, waardoor het voor mensen ook onduidelijker werd waar ze bij hoorden. We staan voor de uitdaging gemeenschappen opnieuw te definiëren. Wat maakt nou een gemeenschap?

De tweede spreker Oeds Westerhof, directeur Mienskip en Erfskip Leeuwarden-Fryslân over ‘Van onderop’: 
Leeuwarden - Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa heeft als leidend thema Iepen Mienskip, het van onderop werken aan de vragen van deze tijd. Het programma van LF2018 is een verzameling ambities van mensen, met als terugkerende thema's: taal, erfgoed, identiteit, landschap, gemeenschapszin en toekomst. Die ambities krijgen vorm in krachtige culturele uitingen die tot de verbeelding spreken. Wat leren we van LF2018? 

Over de lezing
De Van der Wielenlezing wordt al ruim 20 jaar georganiseerd in één van de drie Noordelijke provincies. Doel is om een bijdrage te leveren aan het publieke debat over actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De lezing wordt verzorgd door sprekers die in staat worden geacht nieuwe dimensies te openen bij het denken over de richting waarin onze samenleving zich zou moeten ontwikkelen.

Voor wie?
De Van der Wielenlezing is een op zichzelf staande activiteit waarvoor (regionale) bewindvoerders, bestuurders, ondernemers en opinieleiders worden uitgenodigd. Doorgaans komt er ruim een honderdtal geïnteresseerden. Hen wordt een deelnamevergoeding gevraagd.

Locatie: Gemeentehuis Beetsterzwaag
Kosten: €75,00 per persoon

Meer informatie vindt u op www.vanderwielenlezing.nl (hier kunt u zich ook direct aanmelden).

Dossiers: