U bent hier:Home Symposium Staat van Friese Jongeren | 01-02-2018

Symposium Staat van Friese Jongeren | 01-02-2018

Nieuws
Datum 07-12-2017
 

 

 

 

Jongeren in Fryslân: welke kansen en uitdagingen liggen er?
Willen jongeren in Fryslân blijven wonen? Is er voldoende passend werk voor iedereen? En welke kansen en uitdagingen zijn er voor jongeren in onze provincie? Deze en andere vragen stonden in 2017 centraal in ons jaarthema ‘Staat van Friese jongeren’.

Op dit symposium presenteren we ons onderzoek en geven we antwoord op de vraag; hoe staat het met de Friese jongeren rondom leren, werken en wonen?

U bent van harte uitgenodigd!

Organisatie

Het symposium ‘Staat van Friese jongeren’ wordt georganiseerd door het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in samenwerking met D’Drive, onderdeel van het Friesland College in Leeuwarden.

Voor wie?
Provincie |  Gemeenten  |  opleidingsinstituten  |  werkgevers  | jongeren(organisaties)  |  
woningcorporaties  |  politieke partijen  |  zorg en welzijn organisaties  |  andere geïnteresseerden

Programma
13:00 uur        
Inloop

13:30 uur        
Opening door dagvoorzitter Ingrid van de Vegte, directeur bestuurder van
het Fries Sociaal Planbureau (FSP)

14:00 uur       
Pedro de Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldhogeschool in Gent en aan de Universiteit van Leiden

        Pedro De Bruyckere verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren. In zijn lezing zal hij enkele hardnekkige mythes over de nieuwe generatie jongeren ontkrachten en verklaart hij de belangrijkste trends. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin je vaak je zoon of dochter, je leerling, klant of werknemer zult herkennen.

14:45 uur       
Henk Fernee, teamleider onderzoek Fries Sociaal Planbureau, presenteert de belangrijkste uitkomsten uit onze eindpublicatie ‘Staat van Friese jongeren’

15:30 uur      
Pauze

16:00 uur 
Overhandiging van het eerste exemplaar van de eindpublicatie 'Staat van Friese jongeren' aan gedeputeerde de heer Michiel Schrier.      

16:15 uur
Pitches waarin wordt ingegaan op de vraag wat vanuit de praktijk nodig is om de provincie aantrekkelijk te houden voor jongeren. Hierover gaan we in gesprek en is er ruimte voor reacties vanuit de zaal. De pitches worden verzorgd door:

  • Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool
  • Folkert Sonsma, vestigingsdirecteur Friese Poort
  • Jeroen van Oijen, directeur Jeugdhulp Friesland
  • Renate Westdijk, regiobestuurder VNO-NCW en MKB Noord
  • Albrecht Kok, voorzitter NVM Friesland

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:30 uur
Einde van het symposium met een borrel

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fries Sociaal Planbureau
058 234 85 00
info@friessociaalplanbureau.nl