U bent hier:Home Stagiairs bij het Fries Sociaal Planbureau

Stagiairs bij het Fries Sociaal Planbureau

Nieuws
Datum 01-11-2018

 

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) werkt veel samen met het onderwijs. Zo lopen er regelmatig studenten vanuit verschillende opleidingen stage of doen hun afstudeeronderzoek bij ons. Momenteel zijn twee studenten van de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement actief van de Thorbecke Academie. Zij stellen zich graag even voor:

Niels Hamstra: “Ik ben derdejaarsstudent en loop 5 maanden stage bij het FSP. Deze stage past erg goed bij mijn opleiding, omdat ik onderzoek doe naar maatschappelijk vraagstukken met als doel om de bestuurs- en beleidskracht in Fryslân te versterken. Daarnaast vind ik de onafhankelijke positie die het FSP heeft erg interessant. Deze positie vraagt om goed kunnen navigeren in het publieke domein wat erg leerzaam is voor mij. Ik doe nu onderzoek naar het gemeentelijk woon- en zorgbeleid voor ouderen in Fryslân. 

Sam Heslinga: “Ik ben 24 jaar oud en ik doe mijn afstudeeronderzoek bij het Fries Sociaal Planbureau. Ik zit nu in mijn vierde jaar en ben dus bijna klaar. Ik mag de komende periode bij het FSP werken aan mijn afstudeerscriptie. Deze bestaat uit een onderzoek naar de agendering van het sociaal domein in de verschillende raadsakkoorden van Friese gemeenten. Bij het FSP krijg ik tot nu toe alle vrijheid om de invulling van mijn scriptie zelf te bepalen. Dit, in combinatie met te ontspannen werksfeer die ik ervaar, maakt dat ik het uitstekend naar mijn zin heb bij het FSP!”

Dossiers: