U bent hier:Home Ruim onderwijsaanbod voor mbo-studenten in Fryslân

Ruim onderwijsaanbod voor mbo-studenten in Fryslân

Nieuws
Datum 21-09-2017

De meeste Friese scholieren gaan na het afronden van de middelbare school naar het middelbaar beroepsonderwijs. De deelname aan het mbo is in Fryslân relatief hoger dan landelijk. Verspreid over meerdere locaties worden zo’n 500 opleidingen aangeboden door drie roc’s en één aoc. Binnen de zestien domeinen en entreeopleiding die het mbo kent, heeft ‘zorg en welzijn’ de meeste deelnemers. Hierbinnen zijn de populairste opleidingen ‘pedagogisch werk’, ‘verzorgende individuele gezondheidszorg’ en ‘mbo-verpleegkundige’.

Werkend leren vooral populair onder oudere mbo-studenten
In de meeste opleidingen zijn twee routes mogelijk, de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Bbl is een vorm van werkend leren. Een student in de bbl route heeft een dienstverband of praktijkovereenkomst van tenminste 20 uur en gaat één dag in de week naar school. Studenten in de bol leerroutes hebben geen vast dienstverband en gaan vier of vijf dagen in de week naar school. Bbl-opleidingen worden met name gevolgd door oudere mbo-studenten. Van de mbo- studenten tot en met 22 jaar volgt één op de tien een bbl-opleiding. Voor mbo-studenten vanaf 23 jaar is dit zes op de tien.

Meeste mbo-diploma’s behaald in de middenkaderopleidingen
Jaarlijks worden tussen de 9.000 en 10.000 mbo-diploma’s behaald in Fryslân. Drie kwart van deze diploma’s wordt behaald door jongeren tot en met 22 jaar. De meest gevolgde opleidingen zijn middenkader opleidingen (niveau 4), het minst vaak gevolgd zijn de assistent/entree opleidingen (niveau 1).

Deelname mbo-opleidingen, jongeren tot en met 22 jaar, Fryslân, 2016/2017*

Bron: DUO, bewerking FSP. *voorlopige cijfers

Doorstroom en uitstroom in Noord-Nederland
In Noord-Nederland stroomt het merendeel van de gediplomeerde mbo’ers (niveau 1 en 2) door binnen het mbo. Van niveau 3 of 4 gediplomeerden stroomt het grootste deel het onderwijs uit. De verwachting is dat zij werk gaan zoeken.

Aansluiting mbo en arbeidsmarkt
Maar in hoeverre sluiten de mbo-diploma’s aan op de arbeidsmarkt? Hoeveel kans hebben Friese mbo’ers op werk? Deze vragen worden beantwoord in een volgend fluchskrift over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met: Bianca Bijlsma, senior onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 218 968 78/058 234 85 00 of bbijlsma@friessociaalplanbureau.nl

Mbo in Fryslân