U bent hier:Home Onderzoek FSP in tijdschrift Sociaal Bestek

Onderzoek FSP in tijdschrift Sociaal Bestek

Nieuws
Datum 12-10-2017

Onlangs is een artikel verschenen over een onderzoek van Platform 31 en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in het tijdschrift Sociaal Bestek (nummer 5, oktober/november 2017). Het artikel is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek naar regionale verschillen in voorzieningengebruik in het sociale domein die beschreven staan in het rapport Regionale verschillen geduid. Dit onderzoek is onder andere in Noordoost Fryslân gehouden.

Vooral in krimpregio’s hoog voorzieningengebruik
In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociaal domeinvoorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die te maken hebben met de decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Vooral in krimpregio’s is het voorzieningengebruik hoger dan het landelijk gemiddelde. Om meer zicht te krijgen op mogelijke verklaringen voor het hoge voorzieningengebruik in krimpregio’s, heeft het FSP samen met Platform 31 en provinciale kennisinstellingen uit Groningen, Drenthe en Limburg nader onderzoek verricht. Hiervoor zijn in deze vier krimpregio’s rondetafelgesprekken gehouden met lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van lokale uitvoeringsorganisaties en andere relevante experts.

Regionale eigenheid speelt een rol
Het hoge voorzieningengebruik is onder andere te verklaren door culturele, economische en institutionele factoren. Bij culturele factoren wordt gedacht aan kenmerken van de bewoners, zoals hun mentaliteit of religieuze achtergrond. Wat betreft de economische context hebben de krimpregio’s in het noorden te maken met structurele werkloosheid en relatief weinig werkgelegenheid. De arbeidsmarktkansen van de bewoners zijn hierdoor gering. Het gevolg is dat deze bewoners afhankelijk zijn van ondersteuning. Doordat ze perspectief missen op het verbeteren van hu maatschappelijke positie, blijven zij wellicht (te) makkelijk hangen in een uitkeringssituatie. Institutionele factoren spelen een rol vanwege verschillende uitvoerings- en toewijzingsbeleid van provincie, gemeenten, doorverwijzers en andere professionals.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met: Ymkje Woudstra, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 449 56 339/058 234 85 00 of ywoudstra@friessociaalplanbureau.nl

Artikel Sociaal Bestek nr. 5 2017

Dossiers: