U bent hier:Home Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuws
Datum 05-10-2017

Ruim onderwijsaanbod voor mbo-scholieren in Fryslân
De meeste Friese scholieren gaan na het afronden van de middelbare school naar het middelbaar beroepsonderwijs. In Fryslân is het aandeel dat naar het mbo gaat hoger dan in de rest van Nederland. Ruim de helft van de jongeren volgt een mbo-opleiding. Aanleiding voor ons om een overzicht te geven van hoe het mbo er in Fryslân uitziet.

Panel Fryslân over de Omgevingswet

Friese Sportverenigingsmonitor opnieuw van start
Sportverenigingen hebben te maken met de nodige uitdagingen, zoals een toenemende vergrijzing van het ledenbestand en individualisering. Deze uitdagingen komen extra hard aan in gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp. Twee jaar geleden verwachtte een derde van de Friese sportverenigingen dat de ontwikkeling van het ledenaantal een bedreiging is voor de toekomst van de club. Vooral kleine verenigingen maakten zich zorgen. Op 29 september is voor de tweede keer een vragenlijst uitgezet onder de Friese sportverenigingen, een gezamenlijk onderzoek van Sport Fryslân, het Mulier Instituut en het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Afgeronde rechthoek: Lees hier meer over de Friese Sportverenigingsmonitor >>

Verwacht: Panel Fryslân over maatschappelijke participatie
In 2013 deed het begrip ‘participatiesamenleving’ zijn intrede. Iedereen wordt opgeroepen om ‘mee te doen’. Panel Fryslân is hierover bevraagd, om zo de stand van deze participatiesamenleving in de provincie in kaart te brengen. Hoe staat het met sociale contacten, betrokkenheid bij de buurt en het verenigingsleven? De publicatie wordt half oktober verwacht. Dit onderzoek zal elke twee jaar worden herhaald om ook de trends over tijd in beeld te brengen. 

Verwachte publicaties:
Veiligheid en criminaliteit van jongeren
Panel Fryslân over maatschappelijke participatie
Cultuurverenigingsmonitor

Meteen op de hoogte?
Wilt u altijd als eerste op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze attenderingsservice. U krijgt dan meteen bericht als er een nieuwsbericht of publicatie verschijnt.

 

 

 
Dossiers: