U bent hier:Home Mbo-2 opleiding onvoldoende als startkwalificatie

Mbo-2 opleiding onvoldoende als startkwalificatie

Nieuws
Datum 23-11-2017

Een mbo-2 opleiding wordt gezien als een startkwalificatie, die voldoende perspectief biedt op werk. Friese schoolverlaters met een opleiding op mbo-2 niveau hebben echter minder kans op een baan dan schoolverlaters met een opleiding op niveau mbo-3 en mbo-4. Ook bij de uitkeringen zijn deze verschillen terug te zien. Mbo’ers met een opleiding op niveau 2 hebben in 2015 relatief vaker een uitkering dan mbo’ers met niveau 3 en 4. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Aanleiding voor dit onderzoek is het landelijke rapport van de CMMBO (commissie macrodoelmatigheid mbo). Hierin wordt gesteld dat jongeren met een opleiding op mbo-2 niveau mede door de technologische ontwikkelingen minder kans op werk hebben. Hoe zit dat in Fryslân? In samenwerking met de drie ROC’s (Friesland College, Friese Poort en Nordwin College) is onderzocht of een mbo-2 opleiding voldoende is om aan het werk te komen. Uit het onderzoek van het FSP blijkt dat ook in deze provincie geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans op werk. Schoolverlaters met niveau mbo-2 hebben weliswaar meer kans op werk dan schoolverlaters met niveau mbo-1, maar hun arbeidsperspectief is duidelijk minder gunstig dan voor schoolverlaters met niveau 3 en 4.

Praktijk vindt vaker baan
Opvallend is het verschil tussen schoolverlaters met een opleiding op mbo-2 niveau uit de beroepsopleidende leerwegen (BOL) en schoolverlaters van de beroepsbegeleidende leerwegen (BBL). Voor deze laatste groep - die de opleiding vooral in de praktijk volgt - zijn de verschillen in kans op werk tussen de mbo niveaus kleiner, maar ook in deze groep zijn mbo-2 schoolverlaters minder vaak aan het werk dan schoolverlaters met niveau 3 en 4. Gediplomeerden met een mbo-2 opleiding keerden in vergelijking met gediplomeerden uit de andere niveaus het vaakst terug in het onderwijs, al waren de verschillen klein. Deze resultaten wijzen erop dat een opleiding op mbo-2 niveau niet genoeg is om goed aan het werk te komen.

Werkende gediplomeerde schoolverlaters uit schooljaar 2013-2014 naar niveau en leerroute, 2015

 

Bron: CBS, bewerking FSP

Fries netwerk
Friesland telt in totaal 497 mbo-opleidingen. Deze beroepsopleidingen hebben belang bij informatie over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, zodat zij vroegtijdig kunnen inspelen op veranderingen. Zo is het van belang om te weten wat kansrijke beroepen zijn. Voor niveau 2 mbo’ers zijn dat bijvoorbeeld banen in de transport, scheepvaart, techniek, horeca en bakkerij. Een Fries netwerk waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd kan helpen bij een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Op deze manier kan aanbod en vraag van de opleidingen en werkgever bij elkaar worden gebracht.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met Bianca Bijlsma, senior onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 218 968 78/058 234 85 00 of bbijlsma@friessociaalplanbureau.nl 

 

 

 

Arbeidsmarktpositie schoolverlaters 2013-2014