U bent hier:Home Maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten

Maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten

Nieuws
Datum 29-10-2018

De Tweede Kamer bespreekt de onderwijsbegroting van het Ministerie van OCW. Daarin komt onder andere de wet Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie aan de orde die op 1 januari 2019 ingaat. Eén van de belangrijke maatregelen is het ontsluiten van kennis over deze jongeren in de overstap van vervolgonderwijs, dagbesteding of (beschut)werk. Het FSP maakt zichtbaar hoe het met deze jongeren gaat en wat hen kwetsbaar maakt.

Landelijk is €49,6 miljoen beschikbaar gesteld om regionaal maatregelen in te voeren die vervroegde schooluitval tegen kunnen gaan. Daarbij gaat het ook om de aansluiting op de arbeidsmarkt. Denk aan jongeren uit het praktijkonderwijs, de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de Entree opleidingen. Het FSP zet zich samen met het onderwijs in om beter zicht te krijgen op hoe de trajecten van deze kwetsbare jongeren na het verlaten van de school lopen. Gaan zij aan het werk en blijven zij ook aan het werk? Gaat het ook goed met hen in het vervolgonderwijs? Wat ondersteunt deze jongeren om de overstap naar arbeid goed te kunnen maken? Scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs moeten hier informatie over aanleveren bij de Inspectie van het onderwijs. De ROC’s hebben -voor de studenten die bij hun vervolgonderwijs volgen- een eigen monitor ontwikkeld. Het FSP gaat dit soort informatie van al deze scholen beter vergelijkbaar maken en bij elkaar zetten. Voorlopig komen hiermee naar verwachting vooral jongeren in beeld in de leeftijdsgroep tot 23 jaar, maar ook voor jongeren in de leeftijdsgroep 23 tot 27 die minder kans hebben op werk vormen steeds meer een aandachtsgroep. (Zie ook landelijke cijfers 2016-2017; NJi, informatie jongeren in een kwetsbare positie en Nji, Jongeren 16 tot 27 die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt).

 

Dossiers: