U bent hier:Home Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Nieuws
Datum 29-10-2018

Vitale coalities: inspelen op regionale, nationale en globale ontwikkelingen

Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen. De regio is geen statische leefomgeving. De vitaliteit van een regio is van invloed op mogelijkheden en beperkingen in leefbaarheid, educatie, gezondheid, veiligheid en de publieke zaak. Nieuwe en bestaande samenwerkingsvormen en burgerschap zijn belangrijk bij het vitaal houden van de regio. We noemen die dan ook vitale coalities. Tijdens deze inspiratiemiddag delen we kennis vanuit verschillende perspectieven over het behouden en versterken van de vitaliteit van regio’s.

Programma 8 november 2018
Vanaf 13.30 bent u van harte welkom voor de ontvangst.  
14.00 uur Ir. Erica Schaper MBA, voorzitter CvB NHL Stenden hogeschool 
14.15 uur  Prof. Dr. Kim Putters, Sociaal en Cultureel Planbureau 
14.45 uur  Henk Fernee MSc, Fries Sociaal Planbureau 
15.00 uur  Mr. Dr. Avelien Haan, Thorbecke Academie NHL Stenden 
15.15 uur ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
15.30 uur afsluiting met hapje en drankje

Locatie:

De Molen, NHL Stenden, Rengerslaan 8-10 Leeuwarden

Aanmelden 
NHL Stenden Hogeschool en het Fries Sociaal Planbureau nodigen u van harte uit om aan deze middag deel te nemen! Aanmelden kan via vitalregions@nhl.nl

Presentaties Vitale regio inspiratiemiddag 8 november

Dossiers: