U bent hier:Home Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland fors afgenomen

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland fors afgenomen

Nieuws
Datum 02-11-2017

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek door het Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe, uitgevoerd in samenwerking met betrokken partijen uit het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ) Noord-Nederland.

Tussen 2005 en 2015 is het aantal minderjarigen dat door de politie als verdachte werd geregistreerd meer dan gehalveerd. De daling was het sterkst in de provincie Drenthe (-72%), gevolgd door Groningen (-65%) en Fryslân (-59%). Ook in Nederland en de meeste andere westerse landen zien we een dalende trend. Deze daling zien we terug bij de andere organisaties die samenwerken in de jeugdstrafrechtketen. Zo daalde de instroom van het aantal jeugdzaken bij het Openbaar Ministerie en nam het aantal strafonderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming in de afgelopen jaren af.

Aantal minderjarige geregistreerde verdachten in Groningen, Fryslân en Drenthe, 2005-2015

Bron: CBS, 2016

Door de smartphone minder op straat
Deze sterke daling van jeugdcriminaliteit lijkt het gevolg te zijn van een combinatie van verschillende factoren. De opkomst van de smartphone en de populariteit van sociale media, die de vrijetijdsbesteding van jongeren hebben veranderd, lijken een belangrijke verklaringsrichting. Mogelijk zijn jongeren ‘meer met schermen bezig’ en brengen zij minder tijd door met het rondhangen op straat in jeugdgroepen. Andere verklaringen voor de daling zijn mogelijk de positieve gevolgen van preventief jeugdbeleid, zoals het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren en de inzet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast heeft de politie haar aanpak rond jeugdigen aangepast om tot een betere bestrijding van jeugdcriminaliteit te komen.

Meer dan alleen politie- en justitiecijfers
De keerzijde van de opkomst van de smartphone is dat cybercrime onder jongeren toe lijkt te nemen. In een landelijke enquête over zelfgerapporteerd daderschap geeft drie op de tien jongeren toe zich wel eens schuldig te maken aan cybercrime. Deze vorm van jeugdcriminaliteit is tot op heden niet terug te vinden in de politiestatistieken. Om een goed beeld te krijgen van deze vorm van criminaliteit is het belangrijk om de aangiften en de aangiftebereidheid rond cybercrime in de gaten te houden. Samenwerking tussen verschillende instanties is daarbij van belang.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met:
Arjen Brander, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau
06 411 451 50 / 058 2348500 of abrander@friessociaalplanbureau.nl

Femke de Haan, onderzoeker Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.
06 525 896 14 of f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nlf.dehaan@trendbureaudrenthe.nl

 

Jeugdcriminaliteit Noord-Nederland in kaart