U bent hier:Home Gemeenten zoekende in preventief beleid senioren

Gemeenten zoekende in preventief beleid senioren

Nieuws
Datum 02-02-2017

Preventief beleid op het gebied van gezondheid en zelfredzaamheid is van belang om actief gezond te blijven en gezondheidsproblemen te voorkomen. Ook ligt er een maatschappelijk belang in preventie: het helpt zwaardere vormen van zorg en begeleiding op termijn te voorkomen. Welk beleid voeren Friese gemeenten ten aanzien van senioren? Het Fries Sociaal Planbureau analyseerde alle Friese beleidsdocumenten over de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning, en ging in gesprek met vijf deskundigen binnen de gemeenten en de GGD. Veel gemeenten zijn zoekende als het om preventief beleid rond senioren gaat. De ene gemeente voert doelgroepenbeleid voor senioren, de andere niet. De ene gemeente heeft uitgewerkt beleid, de andere stipt plannen summier aan. De vele initiatieven die er zijn gaan vooral over eenzaamheid, dementie, bewegen en geschikt wonen. Integraliteit en effectiviteit verdienen meer aandacht.

Beleidsanalyse preventief beleid senioren in Fryslân