U bent hier:Home Fryslân heeft de meeste jongeren met een uitkering

Fryslân heeft de meeste jongeren met een uitkering

Nieuws
Datum 05-07-2017

Friese jongeren ontvangen in 2015 in verhouding het vaakst een uitkering. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met die in Friesland en in Groningen ligt het percentage iets lager. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van in de Jeugdmonitor nieuw gepubliceerde cijfers over jongeren met een uitkering. Het gaat in Fryslân om 7.440 jongeren (8,1%) tussen de 15 en 27 jaar met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- of WW-uitkering. Landelijk ontvangt 6% van de jongeren een uitkering. Het aantal jongeren met een uitkering daalt zowel in Nederland als Fryslân sinds 2014. De gemeenten met het hoogste aandeel jongere uitkeringsontvangers in Fryslân zijn Smallingerland (10%), Franekeradeel (8,9%), Achtkarspelen (8,9%), Ooststellingwerf (8,8%) enDongeradeel (8,8%).

Aandeel Friese jongeren met uitkering per gemeente (in %)

Bron: CBS Jeugdmonitor;Uitkeringspositie jongeren 15 tot 27 jaar, bewerking FSP

Helft Friese jonge uitkeringsontvangers heeft een Wajong-uitkering
In Fryslân ontvangt de helft van de jonge uitkeringsontvangers een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij het vrijwel altijd om een Wajong uitkering gaat. De gemeente Smallingerland heeft relatief gezien met 6% de meeste jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gevolgd door de gemeenten Ooststellingwerf (5,6%), Dongeradeel (5,4%) en Achtkarspelen (4,9%).

Iets meer Friese jongeren in bijstand dan elders
Vergeleken met andere provincies, heeft Fryslân gemiddeld de meeste jongeren in de bijstand, namelijk 2,6%. Daarna volgen Groningen (2,5%) en Drenthe (2,2%). Wat betreft de werkloosheid- en Wajong-uitkeringen staat Fryslân landelijk op de één na hoogste plek met respectievelijk 1,5% en 4,1% van de jongeren. Drenthe heeft gemiddeld de meeste jongeren in deze twee uitkeringen.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met Ymkje Woudstra, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau,
06 449 563 39/058 234 85 00 of ywoudstra@friessociaalplanbureau.nl