U bent hier:Home Friezen nog niet laaiend enthousiast over LF2018

Friezen nog niet laaiend enthousiast over LF2018

Nieuws
Datum 04-07-2018

De Friezen geven LF2018 begin dit jaar (maart) een 6,4. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. De ondervraagden uit Leeuwarden zijn meer tevreden over LF2018 dan de personen uit de rest van de provincie, zo geven de Leeuwarders gemiddeld een 6,9 als cijfer en de mensen uit de rest van Fryslân een 6,2. De hoge cijfers (8 t/m 10) lijken vooral te worden gegeven door mensen die aan een activiteit in het kader van LF2018 hebben deelgenomen.

Ruim driekwart van Leeuwarders merkt iets van activiteiten
Ook is gevraagd in hoeverre mensen iets merken van de activiteiten. In Leeuwarden geeft ruim driekwart (76%) van de mensen aan dat zij hier iets van hebben gemerkt, terwijl dit buiten Leeuwarden ongeveer de helft van de mensen is (52%).

In hoeverre merkt u iets van de activiteiten van CH2018? In percentages.

Bron: Panel Fryslân (FSP), maart 2018

Fries Sociaal Planbureau volgt ontwikkeling
Het Fries Sociaal Planbureau volgt dit jaar de ontwikkeling hierin. Ook in juli en aan het einde van het jaar wordt aan de leden van Panel Fryslân gevraagd om een cijfer te geven. De resultaten hiervan zullen in samenwerking met Provincie Fryslân worden gepresenteerd. Eind dit jaar volgt een uitgebreider onderzoek naar de ervaringen met CH2018 en de Iepen Mienskip in Fryslân. De eerste meting vond in 2016 plaats in samenwerking met gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân en is hier te vinden. Ook in 2020 zal dit onderzoek worden herhaald om de voortgang te kunnen monitoren.

Hebt u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met: Miranda Visser, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 470 273 82 / 058 234 85 00 of mvisser@friessociaalplanbureau.nl

 

Dossiers: