U bent hier:Home Derde editie Woonzorgatlas Fryslân biedt interessante nieuwe inzichten

Derde editie Woonzorgatlas Fryslân biedt interessante nieuwe inzichten

Nieuws
Datum 15-11-2017

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed eruitziet. Wat zijn de huidige risico’s, wat is de veranderopgave voor de komende jaren en hoe kunnen we ons hier gezamenlijk voor inzetten? Om antwoord te krijgen op deze vragen zoomen we in op het huidige aanbod van zorgvastgoed in Friesland.

De kernboodschap van de Woonzorgatlas Fryslân luidt:
Het aanbod van wonen en zorg in Fryslân is toereikend om nu en in de toekomst te voldoen aan de behoefte van de inwoners van Fryslân. In het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden woningen kunnen nog de nodige stappen worden gezet. De belangrijkste thema’s hierbij zijn:
 - verhogen van de mate van flexibiliteit;
 - moderniseren;
 - verbeteren van de functionele kwaliteit.

Flexibiliteit zorgvastgoed essentieel
De maatschappelijke- en stelselveranderingen in de zorg, in combinatie met demografische ontwikkelingen, hebben invloed op de vraag naar zorgvastgoed en zorgverlening. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, de groep senioren wordt groter en mensen wonen langer thuis. Dit vraagt om maatwerk en nieuwe kennis om de benodigde zorg te kunnen leveren. Ook bij andere doelgroepen binnen de zorg vindt extramuralisering plaats. Mensen die eerder onder begeleiding woonden moeten nu zelfstandig wonen met zorg op afstand. Dit vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van de burger, waardoor ook steeds meer mensen de regie in eigen handen nemen en de nodige aanpassingen in hun woonomgeving maken. Door alle hiervoor genoemde veranderingen is de mate van flexibiliteit van het zorgvastgoed essentieel. Afstemming tussen zorgorganisaties, corporaties en gemeenten wordt hiermee steeds belangrijker. De Woonzorgatlas Fryslân biedt een goede basis voor deze gesprekken.

Groot deel Friese zorgvastgoed in beeld
De ambitie van de deelnemende partijen is het realiseren van een Friesland-dekkende Woonzorgatlas. De afgelopen jaren zijn hierin al mooie stappen gezet. In de vorige versie van de Woonzorgatlas is het zorgvastgoed van bijna alle Friese corporaties in beeld gebracht. In deze versie is dit aangevuld met het zorgvastgoed van tien zorgorganisaties. Deze organisaties vormen een afspiegeling van het zorglandschap in Friesland, variërend van geestelijke gezondheidszorg tot ouderenzorg. Omdat nu een groot deel van het Friese zorgvastgoed inzichtelijk is, is het mogelijk om het aanbod te vergelijken met de toekomstige vraag naar zorgvastgoed in onze regio. In de Woonzorgatlas zijn de meest opvallende uitkomsten te lezen.

De database van de derde versie van de Woonzorgatlas is te vinden via www.woonzorgatlasfryslan.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Pietrik Zijlstra, projectleider Woonzorgatlas, 06 111 259 60
Erik Zwierenberg, directeur Platform GEEF, 06 226 075 37 

Voor vragen over de data of database kunt u contact opnemen met:
Frits de Roos, data-analist Fries Sociaal Planbureau,
06 464 811 90/058 234 85 00 of fderoos@friessociaalplanbureau.nl 

 

Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0

Dossiers: