U bent hier:Home Cijfers

Cijfers

Actuele cijfers en feiten over Fryslân en Friese gemeenten

Het Fries Sociaal Planbureau heeft actuele statistische gegevens over Fryslân en Friese gemeenten. Als bestuurder, politicus, ambtenaar, onderzoeker, professional van een organisatie en als burger kunt u zelf aangeven wat voor gegevens u wilt zien en in welke vorm. Met de cijfers kunnen analyses gemaakt worden. Figuren en kaartjes maken trends en ontwikkelingen inzichtelijk. De gegevens komen uit Friese en landelijke bronnen. Via de onderstaande knoppen, kunt u cijfers op negen verschillende thema's bekijken.

U vindt hier gegevens over intramuraal wonen, extramuraal verzorgd en extramuraal geschikt wonen.

U vindt hier gegevens over leerlingaantallen in het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs.

U vindt hier gegevens over wonen.

Voorzieningen zijn een belangrijk aspect van leefbaarheid. U vindt hier gegevens over verschillende typen voorzieningen.

U vindt hier onder meer gegevens over werkgelegenheid, werkloosheid, inkomen en uitkeringen.

Het thema Veiligheid biedt cijfers over veiligheid in Fryslân.

U leest en ziet hier onder meer hoeveel Friezen mantelzorg verrichten per gemeente. Ook zijn er gegevens over eenzaamheid.

Het thema Zorg & Gezondheid biedt actuele cijfers over zorgaanbod en zorggebruik in Fryslân.