U bent hier:Home Nieuws Verwacht

Verwacht

Hieronder is een overzicht te vinden van onze verwachte publicaties.

 

2 juni 2017
Fluchskrift over onderwijs. Deze publicatie biedt een overzicht van het opleidingsniveau van Friese jongeren. De cijfers geven inzicht in het onderwijsniveau dat de Friese jongeren volgen en hoe zij hun opleiding afsluiten. Is het onderwijsniveau van in Fryslân wonende jongeren vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde?

Onderzoeker: Bianca Bijlsma

22 juni 2017
Panel Fryslân over de toekomstige aanblik van Fryslân. Omdat in 2019 de Omgevingswet in werking treedt is aan Panel Fryslân gevraagd hoe zij denken over de toekomstige aanblik van Fryslân. Wat vinden zij belangrijk aan hun eigen leefomgeving en wie is hier verantwoordelijk voor? 

Onderzoeker: Miranda Visser

Verder nog verwacht:
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (Onderzoeker: Sibilla Hoekstra)
Jongeren en inkomen (Onderzoeker: Ymkje Woudstra)