U bent hier:Home
Datum: 15-11-2017

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed eruitziet. Wat zijn de huidige risico’s, wat is de veranderopgave voor de komende jaren en hoe kunnen we ons hier gezamenlijk voor inzetten? Om antwoord te krijgen op deze vragen zoomen we in op het huidige aanbod van zorgvastgoed in Friesland.

02-11-2017
Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland fors afgenomen

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek door het Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe, uitgevoerd in samenwerking met betrokken partijen uit het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ) Noord-Nederland.

24-10-2017
Fries Sociaal Planbureau helpt over emoties heen kijken

Onze directeur-bestuurder Ingrid van de Vegte is geïnterviewd voor het coverartikel in het magazine Ondernemend Friesland over het Fries Sociaal Planbureau.

"Met de informatie die wij beschikbaar stellen kunnen discussies meer op inhoud worden aangegaan en verzandt het niet in welles nietes spelletjes. Onze resultaten kunnen in dit soort situaties helpen om over de emotie heen kijken".

19-10-2017
Virtueel contact overheerst bij vrienden en familie

Familie en vrienden hebben vaker contact met elkaar via internet of de mobiele telefoon dan dat ze elkaar ‘in het echt’ ontmoeten. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau onder 2248 leden van Panel Fryslân.

17-10-2017
Dag van de armoede

Vandaag is het de dag van de armoede. Voor het Fries Sociaal Planbureau een reden om twee onderzoeken over armoede onder de aandacht te brengen. De ene over de verschillende inkomensgrenzen die er in Friesland door gemeenten gehanteerd worden en de andere betreft een visualisatie met lage-inkomenscijfers op buurtniveau.