U bent hier:Home
Datum: 27-09-2016

Het percentage huishoudens in Fryslân met een laag of langdurig laag inkomen (van ten minste vier jaar) is toegenomen in de jaren na de economische crisis. Veel huishoudens die door de crisis onder de lage-inkomensgrens zijn gekomen, komen hier maar moeilijk uit. Landelijk stabiliseert het aandeel huishoudens met een laag inkomen, maar in Fryslân neemt dit aandeel nog steeds toe. Dat een stabilisering in Fryslân uitblijft, kan komen doordat de Friese economie zich minder snel herstelt dan in de meeste andere provincies.

Leefbaarheid
17-09-2016
Hoeveel onzichtbare jongeren zijn er in uw gemeente?

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft cijfers geanalyseerd over jongeren 'buiten beeld' bij gemeenten gebaseerd op een eenmalig onderzoek van het CBS. Hieruit blijkt dat 3680 van de 90.900 Friese jongeren tussen de 15 en 27 jaar niet in beeld waren bij gemeenten, zo’n 4% van alle 15 tot 27 jarigen. Dit is lager dan het landelijke gemiddelde van 5,4%.

Leefbaarheid
15-09-2016
Boot populaire accommodatie onder Fries burgerpanel

De boot is onder het Fries burgerpanel erg populair als accommodatie voor vakantie in Fryslân. Eén op de vijf panelleden slaapt op een boot als ze op vakantie gaan in eigen provincie. In drie van de vijf regio’s van Fryslân is de boot de meest populaire accommodatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 1445 leden van het Fries burgerpanel over recreatie en toerisme in Fryslân.

Leefbaarheid
13-09-2016
Groei aantal kinderen in de kinderopvang in Fryslân groter dan landelijk

Ouders die werken, een opleiding of verplicht een inburgeringscursus volgen, hebben recht op een kinderopvangtoeslag. In Fryslân is in 2015 in vergelijking met 2014 het aantal kinderen met een kinderopvangtoeslag (KOT) in de kinderopvang met 1310 (5%) toegenomen van 27.600 naar 28.910 kinderen. Landelijk groeide het aantal kinderen met een KOT met 1%. Het aantal kinderen met een KOT in de kinderopvang uit Friese gemeenten nam dus sneller toe dan landelijk.

Leefbaarheid
07-09-2016
Nieuwsbrief september 2016

De nieuwsbrief van september 2016 is uit. Wilt u weten of Friese senioren voldoende sporten en bewegen? En in hoeverre het verdwijnen van voorzieningen een probleem is voor inwoners van het Friese platteland? Of hoe het is om een hulpbehoevende partner te verzorgen? Klik dan hier voor onze nieuwsbrief van september 2016. 

 

Programma's

Het Fries Sociaal Planbureau richt zich op het brede sociaal domein, met drie vastgestelde programma’s (kernthema’s). Meer over programma’s