U bent hier:Home
Datum: 08-11-2018

Hoe krijg je als financieel expert zicht en grip op veranderingen in het sociaal domein? Een mix van FSP-medewerkers, studenten en professionals hebben gisteren hier hun gedachten over uitgewisseld.  Daarbij is gesproken over de relevante opgaven en de kennis- en informatiebehoefte.

29-10-2018
Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Op donderdagmiddag 8 november organiseren NHL Stenden en het FSP een inspiratiemiddag over vitale regio´s. Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen. Sprekers zijn onder andere directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters en onze onderzoeker Henk Fernee.

29-10-2018
Maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten

De Tweede Kamer bespreekt de onderwijsbegroting van het Ministerie van OCW. Daarin komt onder andere de wet Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie aan de orde die op 1 januari 2019 ingaat. Het FSP maakt zichtbaar hoe het met deze jongeren gaat en wat hen kwetsbaar maakt.

23-10-2018
Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Onlangs is een artikel van het Fries Sociaal Planbureau over het Wmo-cliëntervarings-onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Sociaal Bestek. Veel gemeenten ervaren dit onderzoek als een ‘verplicht nummer’ met als voornaamste  kritiekpunt dat het onderzoek weinigzeggende resultaten oplevert. Dit is een gemis omdat het Wmo-cliëntervaringsonderzoek een waardevol onderzoeks-instrument kan zijn om meer zicht te krijgen in de leefwereld van cliënten. 

17-10-2018
Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken

In aanloop naar Wereldarmoededag heeft het Fries Sociaal Planbureau een aantal publicaties uitgebracht. Uit deze publicaties blijkt dat langdurige armoede en het aantal werkende armen in Fryslân toeneemt. Verkennend onderzoek laat zien dat kerken, private fondsen, voedselbanken en vrijwilligersorganisaties in Fryslân zich op uiteenlopende manieren inzetten voor mensen met een laag inkomen en/of schulden.