U bent hier:Home
Datum: 21-09-2017

Fryslân volgt na het voortgezet onderwijs het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Binnen Fryslân is het aandeel dat naar het mbo gaat hoger dan in de rest van Nederland. Ruim de helft van de jongeren volgt een mbo-opleiding. Dit is een substantieel deel van de Friese jongeren en aanleiding om het mbo in Fryslân overzichtelijk in kaart te brengen. Waar zitten de scholen? Welke opleidingsrichtingen zijn het meest populair en hoe zijn de jongeren verdeeld over de verschillende niveaus binnen het mbo? En wat doen zij na het afronden van het mbo?

05-09-2017
Vooral jongeren verlaten Fryslân

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen. Jongeren verlaten Fryslân vooral vanwege studie en werk. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS.

24-08-2017
Afgelopen jaren daling aantal toeristische overnachtingen in Fryslân

In Fryslân is het aantal toeristische overnachtingen in de periode van 2014 tot 2016 met ruim 100.000 afgenomen. Dit is een daling van 2 procent. Landelijk is in deze periode het aantal overnachtingen toegenomen met 7 procent. Fryslân en Flevoland zijn de enige provincies met een afname. Het aantal bezoekers in Fryslân is overigens wel iets toegenomen. 

15-08-2017
Friezen zijn erg gelukkig

Fryslân was in 2016 één van de gelukkigste provincies van Nederland. Zo gaf 92% van de Friezen aan gelukkig te zijn, gemiddeld is dit in Nederland ongeveer 88%. In Fryslân is bijna 7% niet gelukkig, maar ook niet ongelukkig en geeft bijna 2% aan ongelukkig te zijn. Het aandeel Friezen dat gelukkig is, is sinds 2013 vrij stabiel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS bewerkt door het Fries Sociaal Planbureau.

27-07-2017
Twee derde Friese jongeren volgt onderwijs

Ongeveer twee derde van de Friese jongeren (15 tot/met 27 jaar) volgde in 2015 door de overheid bekostigd onderwijs. Van deze jongeren heeft ongeveer de helft daarnaast nog een (bij)baan. Van de jongeren die geen onderwijs volgen werkt driekwart. Iets meer dan de helft van de jongeren zonder opleiding of werk ontvangt een uitkering. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over jongeren en hun arbeidsmarktpositie, bewerkt door het Fries Sociaal Planbureau (FSP).