U bent hier:Home
Datum: 08-12-2016

In de studie ‘Overall rapportage sociaal domein 2015’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), constateerden we verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociaal domeinvoorzieningen. Hieronder vallen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In Noordoost Fryslân, net als in Groningen en Drenthe en Limburg, wijken de gemiddelden af van het landelijk gemiddelde, ook na correctie voor demografische en sociaaleconomische verschillen.

07-12-2016
Uitnodiging Staat van Friese Senioren 2 februari 2016

Fryslân vergrijst. Was in 2000 één op de zeven Friezen 65 jaar of ouder, in 2015 was dat één op de vijf. Over vijftien jaar is dit naar verwachting één op de vier. De vergrijzing brengt een stijging van het aantal zorgvragen met zich mee. Tegelijkertijd verandert het zorgstelsel: er wordt een grotere zelfredzaamheid van mensen verwacht, met steun vanuit de eigen sociale omgeving. Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven? Hoe kan hun omgeving hen daar zo goed mogelijk bij ondersteunen? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de woonomgeving, het voorzieningenniveau, (werkende) mantelzorgers, preventie? Tijdens deze bijeenkomst gaan inleiders vanuit diverse disciplines in op de uitdagingen en kansen die vergrijzing meebrengen in dit veranderende demografische- en zorglandschap.  

06-12-2016
Nieuwsbrief december 2016

Fryslân vergrijst. Over vijftien jaar is naar verwachting één op de vier Friezen 65-jaar of ouder. De vergrijzing brengt een stijging van het aantal zorgvragen met zich mee. Tegelijkertijd verandert het zorgstelsel: er wordt een grotere zelfredzaamheid van mensen verwacht, met steun vanuit de eigen sociale omgeving. Op donderdag 2 februari 2017 organiseren wij samen met de NHL een symposium waarbij inleiders vanuit diverse disciplines ingaan op de uitdagingen en kansen die vergrijzing meebrengen in dit veranderende demografische- en zorglandschap. Dit en nog meer leest u in deze Nieuwsbrief.

01-12-2016
Gemeenten hanteren verschillende inkomensgrenzen

Het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen vanuit bijvoorbeeld het armoedebeleid hangt sterk af van welke inkomensgrens een gemeente hanteert. Iedere gemeente is vrij om te bepalen wanneer een inwoner in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering (AV Frieso) of het Kindpakket (bijvoorbeeld Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld).

22-11-2016
Bereikbaar cultuuraanbod belangrijk voor senioren

Het aantal senioren in Fryslân is de afgelopen jaren toegenomen en neemt naar verwachting de komende tijd verder toe. In Fryslân is op dit moment één op de vijf inwoners 65-plus, in 2030 zal dit één op de vier zijn. Het is van belang dat deze groeiende groep  senioren zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig blijft. Kunst- en cultuurdeelname kan daarbij van betekenis zijn, want dit draagt volgens onderzoek bij aan de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van senioren. In deze publicatie wordt ook gekeken naar de verschillen in cultuurdeelname tussen de jongere senioren (65-74 jaar) en de oudere senioren (75-plus)? Hoe is de cultuurdeelname van senioren ten opzichte van Friezen jonger dan 65 jaar?