U bent hier:Home
Datum: 08-11-2018

Hoe krijg je als financieel expert zicht en grip op veranderingen in het sociaal domein? Een mix van FSP-medewerkers, studenten en professionals hebben gisteren hier hun gedachten over uitgewisseld.  Daarbij is gesproken over de relevante opgaven en de kennis- en informatiebehoefte.

01-11-2018
Stagiairs bij het Fries Sociaal Planbureau

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) werkt veel samen met het onderwijs. Zo lopen er regelmatig studenten vanuit verschillende opleidingen stage of doen hun afstudeeronderzoek bij ons. Momenteel zijn twee studenten van de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement actief van de Thorbecke Academie. Zij stellen zich graag even voor.

31-10-2018
Onderzoek over armoede: wat willen júllie weten?

Meer dan 20 professionals en betrokkenen uit het Friese werkveld over armoede gingen woensdagmorgen 31 oktober met elkaar in gesprek tijdens een ontbijtje. Het FSP heeft de bijeenkomst georganiseerd om te weten te komen wat hun kennis- en informatiebehoefte is. Dit naar aanleiding van recente FSP-publicaties over particuliere armoedebestrijding en de monitor inkomen. In het gesprek zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod geweest, waaronder de tegenprestatie.

29-10-2018
Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Op donderdagmiddag 8 november organiseren NHL Stenden en het FSP een inspiratiemiddag over vitale regio´s. Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen. Sprekers zijn onder andere directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters en onze onderzoeker Henk Fernee.

29-10-2018
Maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten

De Tweede Kamer bespreekt de onderwijsbegroting van het Ministerie van OCW. Daarin komt onder andere de wet Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie aan de orde die op 1 januari 2019 ingaat. Het FSP maakt zichtbaar hoe het met deze jongeren gaat en wat hen kwetsbaar maakt.