U bent hier:Home
Datum: 20-10-2016

Meer dan de helft (56%) van de Friese sportverenigingen ervaart knelpunten bij het werven en behouden van leden. Eén op de drie verenigingen denkt dat de ontwikkeling van het ledenaantal op de lange termijn een bedreiging is voor de toekomst. Dit geldt vooral voor kleine verenigingen. Ondanks de zorgen van de Friese sportverenigingen ziet 44% de toekomst zonnig in. Dit zijn enkele uitkomsten uit de eerste meting van de Friese Sportverenigingsmonitor, uitgevoerd door het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het Mulier Instituut en Sport Fryslân.

19-10-2016
Fries Sociaal Planbureau werft nieuwe panelleden

Over een week is het zo ver: op vrijdag 28 oktober zullen de eerste 33.000 inwoners van Fryslân een brief van het Fries Sociaal Planbureau ontvangen met een uitnodiging om deel te nemen aan Panel Fryslân. Dit panel zal zich regelmatig uitspreken over maatschappelijke vragen die spelen binnen de provincie. Begin 2017 worden nog eens ruim 7000 inwoners uitgenodigd.

06-10-2016
Voldoen koopwoningen senioren aan toekomstige vraag?

Ruim de helft van de Friese 70-plussers met een koopwoning woont vrijstaand. Door de vergrijzing is de verwachting dat op termijn veel van deze woningen te koop worden aangeboden. Het woningbezit van 70-plussers sluit niet altijd aan bij de woonwensen van de 70-minners. Slechts een kwart van de 70-minners heeft de voorkeur voor een vrijstaande koopwoning.

05-10-2016
Nieuwsbrief oktober 2016

Onze nieuwsbrief van oktober 2016 is uit. Wilt u meer weten over armoede in Fryslân? En hoe de Fries burgerpanelleden hun provincie als vakantiebestemming ervaren? Of hoeveel onzichtbare jongeren uw gemeente telt? Klik dan hier voor onze nieuwsbrief.

27-09-2016
Toename lage inkomens in Fryslân

Het percentage huishoudens in Fryslân met een laag of langdurig laag inkomen (van ten minste vier jaar) is toegenomen in de jaren na de economische crisis. Veel huishoudens die door de crisis onder de lage-inkomensgrens zijn gekomen, komen hier maar moeilijk uit. Landelijk stabiliseert het aandeel huishoudens met een laag inkomen, maar in Fryslân neemt dit aandeel nog steeds toe. Dat een stabilisering in Fryslân uitblijft, kan komen doordat de Friese economie zich minder snel herstelt dan in de meeste andere provincies.