U bent hier:Home
Datum: 13-12-2018

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is de laatste jaren toegenomen. Kerken, private fondsen en lokale initiatieven geven steun met verstrekking van materiele spullen , financiele noodhulp, sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding. Vangnet onder vangnet, of welkome aanvulling?

11-12-2018
Reactie FSP op Overall-rapportage SCP: regionaal vergelijken en leren vraagt om doorontwikkeling

Op 4 december publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de Overall rapportage sociaal domein 2017. Dit rapport schetst landelijke ontwikkelingen in het gebruik van sociale voorzieningen en de ervaren kwaliteit van leven. Daaruit blijkt dat de eenzaamheid onder mensen die een sociale voorziening ontvangen is toegenomen. Een ander zorgpunt is dat mensen verwachten steeds minder een beroep te kunnen doen op hun sociale netwerk. Verder beschrijft het rapport verschillen in het gebruik van sociale voorzieningen tussen regio’s en gemeenten.

10-12-2018
De Friese paradox in het nieuws

Geld maakt gelukkig, het lijkt een waarheid als een koe.

29-11-2018
Monitoren belangrijke thema's

08-11-2018
Sturen met cijfers en kennis in het sociaal domein?

Hoe krijg je als financieel expert zicht en grip op veranderingen i