U bent hier:Home
Datum: 20-03-2018

Vandaag is het eindrapport over het onderzoek onder gebruikers van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) aangeboden aan de Provinciale Staten. Het FSP wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân, die het onderzoeksbureau Kwink groep uit Den Haag de opdracht heeft gegeven een gebruikersonderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is om na te gaan of de gebruikers tevreden zijn over het de producten van het FSP en of de informatie als nuttig, betrouwbaar, toegankelijk, actueel en relevant worden gezien.

 

20-03-2018
Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?

De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat de zorgvraag en kosten gaan stijgen door de invoering van het zogenaamde Wmo-abonnement. Maar is dit wel echt het geval? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat financiële overwegingen niet de boventoon voeren om onbetaalde of informele zorg te vragen. Veel mensen willen wel informele hulp geven of ontvangen, maar ervaren onvoldoende mogelijkheden hiertoe.

15-03-2018
Communicatie adviseur gevraagd

We zoeken een communicatie expert die onze impact vergroot. Een zelfstandige met ervaring in het vertalen van onderzoeksresultaten naar publieksinformatie.

13-03-2018
Meeste Friese jongeren wonen thuis

Friese jongeren wonen vaker thuis bij ouders dan in de rest van het land. In Fryslân woont 57% van de jongeren tussen 15 en 30 jaar thuis bij ouders, landelijk is dit 54%. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) dat gepubliceerd is in het magazine JONG! over Friese jongeren.

08-03-2018
Friese jongeren lager opgeleid

Fryslân kent al jaren een lager aandeel jongeren met een havo- of vwo-diploma dan in de rest van Nederland. In 2016 behaalde 37% van de Friese jongeren een havo- of vwo-diploma, terwijl dit landelijk 44% is. Van de Friese jongeren behaalde 63% in 2016 een vmbo-diploma. Een reden dat Friese leerlingen minder vaak een havo- of vwo-diploma halen lijkt te maken te hebben met het gemiddeld lagere opleidingsniveau van ouders.