U bent hier:Home
Datum: 16-10-2018

Een op de twaalf huishoudens in Fryslân heeft een laag inkomen en steeds meer huishoudens hebben dat vier jaar of langer, de zogeheten ‘langdurige armen’. Ondanks blijvend economisch herstel neemt het aantal langdurige armen in Fryslân toe. Het aantal huishoudens dat langdurig van een laag inkomen rondkomt is opgelopen van 2,7 procent in 2014 (7100) naar 3,5 procent (9300) in 2016.

 
10-10-2018
Werkende armen bijstaan: op zoek naar andere oplossingen?

Het aantal ‘werkende armen’ neemt toe. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken ondanks het hebben van betaald werk. Daarbij gaat het vooral om zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond. De sleutelvraag is in hoeverre het gemeentelijk armoedebeleid moet of kan inspelen op de sociale gevolgen voor werkende armen en welke rol particuliere hulp daarbij heeft. Zelfs met blijvend economisch herstel is de verwachting dat de ‘werkende armen’ blijven bestaan. De vraag is voor welke uitdagingen gemeenten staan om met het (gemeentelijk) beleid werkende armen bij te staan. 

 

10-10-2018
Duurzame landbouw en het Friese landschap

Inwoners van Fryslân geven een 8 voor het belang van duurzame voedselproductie. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 1828 leden van Panel Fryslân. De koers van schaalvergroting lijkt op z’n retour en  de roep om meer duurzame vormen van voedselproductie wordt groter. Het FSP onderzocht hoe inwoners van Fryslân denken over duurzame voedselproductie, de agrarische sector en het Friese landschap.

09-10-2018
Vaker particuliere hulp bij armoedebestrijding: een heropleving?

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen of met schulden is de laatste jaren toegenomen. Meer mensen doen een beroep op steun door onder andere kerken, de Voedselbank, private fondsen en vrijwilligersorganisaties. Particulieren dragen bij aan armoedebestrijding door verstrekking van materiële spullen, financiële noodhulp en persoonlijke begeleiding. Deze particuliere hulp mag alleen aanvullend zijn op ondersteuning door de overheid zoals een bijstandsuitkering. Verkennende gesprekken en de doorlichting van jaarverslagen en andere schriftelijke bronnen laten echter zien dat deze ‘aanvullende werking’ een grijs gebied is met de nodige uitdagingen en kansen.

 
27-09-2018
Nieuwe monitoren gelanceerd

Het FSP heeft vandaag zes unieke monitoren gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de speciaal hiervoor georganiseerde masterclass ´Volg de data´. De monitoren geven op een toegankelijke wijze een beeld van Fryslân in cijfers over de thema´s zorg, sociale samenhang, onderwijs, veiligheid, bevolking en inkomen.