U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Senioren en inkomen
15-12-2016

Het aantal senioren in Fryslân neemt toe. Senioren hebben meestal geen betaalde baan meer. Zij verkrijgen inkomen via de AOW, eventueel aangevuld met een pensioen. In de media zijn enerzijds geluiden te horen dat senioren het tegenwoordig financieel gezien heel goed hebben. Anderzijds zijn er geluiden dat zij vaak van een laag inkomen moeten rondkomen. Hoe is het met het inkomen van de Friese senioren? Hoe is het met de oudere Friezen in vergelijking met hun landelijke leeftijdsgenoten? Zijn er opvallende verschillen binnen Fryslân? In deze publicatie zet het Fries Sociaal Planbureau (FSP) de inkomenscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een rij. Aanvullend zijn interviews met tien Friese senioren gehouden om het verhaal achter de cijfers te horen.

Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over ‘iepen mienskip’
13-12-2016

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP), de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn samen een Mienskip Monitor gestart. Hiervoor is een methode ontwikkeld om de ‘iepen mienskip’ in de provincie te meten. Iepen mienskip is een nieuw begrip geïntroduceerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Daarom worden er meerdere initiatieven gestart om de ‘iepen mienskip’ in de provincie te versterken. In september 2016 hebben 1897 panelleden van het FSP en de gemeente Leeuwarden meegedaan aan een vragenlijst over de ‘iepen mienskip’. Dit onderzoek wordt in 2018 herhaald om zo de ontwikkeling te monitoren.

Cultuurdeelname van senioren in Fryslân
22-11-2016

Het aantal senioren in Fryslân is de afgelopen jaren toegenomen en neemt naar verwachting de komende tijd verder toe. In Fryslân is op dit moment één op de vijf inwoners 65-plus, in 2030 zal dit één op de vier zijn. Het is van belang dat deze groeiende groep senioren zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig blijft. Kunst- en cultuurdeelname kan daarbij van betekenis zijn, want dit draagt volgens onderzoek bij aan de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van senioren. In deze publicatie wordt ook ingegaan op de verschillen in cultuurdeelname tussen de jongere senioren (65-74 jaar) en de oudere senioren (75-plus). Hoe is de cultuurdeelname van senioren ten opzichte van Friezen jonger dan 65 jaar?

Dementie in Fryslan
10-11-2016

Het aantal ouderen neemt toe in Fryslân. Daarnaast is er sprake van een hogere levensverwachting: mensen worden ook ouder. Door de toename van het aantal (oudere) ouderen stijgt het aantal mensen met ouderdomsaandoeningen, waaronder dementie. Deze laatste aandoening laat volgens een onderzoek door Alzheimer Nederland/TNO naar verwachting de grootste stijging zien, van 11.109 Friezen in 2015 naar 22.101 in 2040. Een verdubbeling van dementie in vijfentwintig jaar. Het Fries Sociaal Planbureau brengt deze publicatie over dementie uit als negende in de reeks publicaties in het kader van de Staat van Friese Senioren.

Kinderopvang Fryslân
03-11-2016

Gemeenten en het Rijk hebben zichzelf als doel gesteld dat álle peuters van 2½ tot 4 jaar in 2020 een kindercentrum bezoeken. Per 1 januari 2018 verdwijnen de wettelijke verschillen tussen de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Veel gemeenten in Fryslân zijn bezig om de peuterspeelzalen om te vormen naar kinderdagverblijven of hebben dit inmiddels voltooid. Deze publicatie brengt de actuele ontwikkelingen in de voorschoolse kindercentra in Fryslân na 2013 in beeld.

Pagina's