U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Tegenprestatie in de praktijk
21-02-2017

Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving. Dit wordt een ‘tegenprestatie’ genoemd. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de tegenprestatie in Friese gemeenten door beleidsambtenaren te interviewen.

Staat van Friese senioren
02-02-2017

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn. Voor het Fries Sociaal Planbureau (FSP) was dit reden om in 2016 speciale aandacht te besteden aan vergrijzing en ouderen in Fryslân: Staat van Friese senioren. Deze publicatie is een bundeling en bewerking van de maandelijkse publicaties die het FSP in 2016 uitbracht. Het biedt een overzicht van de staat van de Friese senioren met een blik naar de toekomst. In de ‘Staat van Friese senioren’ zijn verschillende aspecten van leefbaarheid onderzocht. 

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân
02-02-2017

Hoewel Fryslân steeds grijzer wordt wil nagenoeg niemand in een grijze buurt wonen. De voorkeur van de leden van Panel Fryslân gaat sterk uit naar een buurt waarin alle leeftijden aanwezig zijn. Op de vraag welke woonwensen leden hebben voor de woonomgeving in het geval zij meer zorg nodig hebben, komt naar voren dat een ‘buurt met veel ouderen’ onderaan de lijst staat. De nabijheid van (zorg)voorzieningen en de diversiteit aan leeftijdsgroepen in de woonomgeving voeren de lijst aan. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau onder 1342 leden van Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân.  

Beleidsanalyse preventief beleid senioren in Fryslân
02-02-2017

Preventief beleid op het gebied van gezondheid en zelfredzaamheid is van belang om actief gezond te blijven en gezondheidsproblemen te voorkomen. Ook ligt er een maatschappelijk belang in preventie: het helpt zwaardere vormen van zorg en begeleiding op termijn te voorkomen. Welk beleid voeren Friese gemeenten ten aanzien van senioren? Het Fries Sociaal Planbureau analyseerde alle Friese beleidsdocumenten over de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning, en ging in gesprek met vijf deskundigen binnen de gemeenten en de GGD. 

Eenzaamheid onder senioren
12-01-2017

Ruim een derde van de Friese 65-plussers is matig tot zeer ernstig eenzaam. Bij 75-plussers gaat het zelfs om bijna de helft. Nu meer zelfredzaamheid van mensen wordt gevraagd én de samenleving meer senioren gaat tellen, is het belangrijk om stil te staan bij eenzaamheid onder senioren. In een nieuwe publicatie in het kader van de Staat van Friese senioren geeft het Fries Sociaal Planbureau het woord aan senioren zelf.

Pagina's