U bent hier:Home Nieuws

Nieuws

Jongvolwassenen hard nodig op de Waddeneilanden
11-06-2018

In de afgelopen jaren is het aantal jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) op de Friese Waddeneilanden toegenomen. Ook is door het aantrekken van de economie en de verlenging van het toeristenseizoen de werkgelegenheid gegroeid, wat gunstig lijkt voor de jongeren. De woningmarkt op de Waddeneilanden is echter een belemmering voor jongvolwassenen om zich (weer) op het eiland te vestigen. 

Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst
31-05-2018

Ruim één op de drie Friezen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland en het FSP onderzocht hoe de Friezen over de huidige en toekomstige zorg denken. 

Kleine sportverenigingen hebben zorgen over de toekomst
17-05-2018

Van de kleine sportverenigingen in Fryslân ziet 45% de ontwikkeling van het ledental op korte of langere termijn als een bedreiging voor de toekomst. Door onder andere vergrijzing, krimp en individualisering zijn zij bang dat er in de toekomst niet genoeg leden zijn om te blijven voortbestaan. 

Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten
08-05-2018

In Fryslân voelt 85% van de Wmo-cliënten zich zelfredzamer na het ontvangen van gemeentelijke ondersteuning. Landelijk is dit aandeel lager met 81%. Alle Friese gemeenten scoren gelijk of hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 (Ceo Wmo) door het Fries Sociaal Planbureau.

Friese jongeren veel contact met vrienden
25-04-2018

Friese jongeren (15-29 jaar) hebben veel contact met vrienden, in het echt en via sociale media, internet of telefoon. Bijna alle Friese jongeren (93%) hebben minimaal wekelijks virtueel contact, bij de 30-plussers is dat slechts de helft (43%). Dit blijkt uit onderzoek via Panel Fryslân van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en het Jongerenpanel van GGD Fryslân. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het magazine JONG!

Pagina's