U bent hier:Home Nieuws

Nieuws

Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract
31-07-2018

Landelijk woedt een discussie over het zogeheten sociaal contract voor de zorg. Aanleiding is de groeiende zorgkloof die in Nederland lijkt te ontstaan. De vraag is nu: hoe, voor wie en door wie is betaalde zorg in Nederland georganiseerd? Doorlichting van twee Friese panelonderzoeken brengt vijf sleutelvragen naar voren om dit ‘sociaal contract’ af te stemmen op wat Friezen vinden en voor het gesprek hierover.

Programma Langer Thuis: Wat willen en kunnen Friezen zelf?
24-07-2018

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, dat is de ambitie van het Programma Langer Thuis gelanceerd door de Rijksoverheid. Gemeenten en lokale partijen krijgen de opdracht om ‘de lokale (woon)opgave in beeld te brengen en tijdig voor te bereiden op de veranderende woonwensen en de daaruit voortvloeiende woonopgave van ouderen’. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om te weten: wat willen Friezen?

Friezen nog niet laaiend enthousiast over LF2018
04-07-2018

De Friezen geven LF2018 begin dit jaar (maart) een 6,4. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. De ondervraagden uit Leeuwarden zijn meer tevreden over LF2018 dan de personen uit de rest van de provincie, zo geven de Leeuwarders gemiddeld een 6,9 als cijfer en de mensen uit de rest van Fryslân een 6,2. De hoge cijfers (8 t/m 10) lijken vooral te worden gegeven door mensen die aan een activiteit in het kader van LF2018 hebben deelgenomen.

 

Samenwerken aan een Datahub Fryslân
26-06-2018

Acht organisaties gaan met elkaar op weg om te komen tot een Datahub Fryslân! Wij doen dit om de kennis en ontwikkeling rond het delen, gebruiken en ontsluiten van data met elkaar te versterken. We willen komen tot een gezamenlijke infrastructuur waarin ieder zijn data inbrengt en waar in projecten aan relevante vraagstukken wordt gewerkt. 

Waar willen jongeren wonen
13-06-2018

Mooi dat de discussie over wonen in de Friese dorpen wordt gevoerd, ook hier in de LC van afgelopen vrijdag. “Jongeren willen weg uit eigen dorp” was de ongenuanceerde conclusie van de krant op basis van onze onderzoeken. Deze conclusie draagt niet bij aan een zeer belangrijk vraagstuk voor Fryslân. Volgens ons moet het gaan over de spanning tussen de woonwensen van jongeren op de korte termijn en het huizenoverschot op de langere termijn.

Pagina's