U bent hier:Home Adviesraad

Adviesraad

Het Fries Sociaal Planbureau kent een brede Adviesraad waarin leden het Fries Sociaal Planbureau naar eigen inzicht en ervaring adviseren over de grote vraagstukken in Fryslân de komende jaren en de rol die het Fries Sociaal Planbureau hierin kan vervullen. Zij hebben een belangrijke rol bij het opstellen van de onderzoeksagenda. De leden van de Adviesraad zijn:

 • Mevr. E. Schaper, voorzitter CvB NHL/Stenden Hogeschool, voorzitter Adviesraad
 • Dhr. A. Bonnema, voorzitter CvB werkvoorziening Caparis
 • Mevr. J. Dekker, directeur bestuurder Thús Wonen
 • Mevr. A. Doesburg, gemeentesecretaris gemeente Waadhoeke
 • Dhr. F. van Hout, lid CvB ROC Friesland College
 • Dhr. W. Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân
 • Dhr. J. Krul, directeur Patyna
 • Mevr. E. Offers, lid Raad van Toezicht FSP
 • Dhr. S. Rispens, directeur Dienst Welzijn gemeente Leeuwarden
 • Dhr. M. Schrier, gedeputeerde provincie Fryslân
 • Mevr. E. van Selm, burgemeester gemeente Opsterland
 • Mevr. T. Schokker, burgemeester gemeente Vlieland
 • Dhr. M. Stuyt, accounthouder provincie Fryslân
 • Mevr. Y. Turenhout, directeur bestuurder Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe
 • Dhr. J. de Vries, dean Campus Fryslân
 • Mevr. R. Westdijk, bestuurslid regio Fryslân NCW/VNO/MKB
 • Mevr. F. Woltjer, ZVE-manager bij ziekenhuis NijSmellinge