U bent hier:Home
Datum: 24-08-2016

In 2015 is in vergelijking met 2014 het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in Fryslân gelijk gebleven. Landelijk groeide het aantal kinderen in bijstandsgezinnen nog met ruim 1%. 

Zorg
22-08-2016
Oudere partnermantelzorger vraagt steun

Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder geeft aan mantelzorger te zijn. Van hen zorgen vier van de tien voor hun partner met een chronische ziekte of beperking. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze deze mantelzorg geven, soms vierentwintig uur per dag.

Leefbaarheid
26-07-2016
Fryslân krijgt een cultuurverenigingsmonitor

Hoe gaat het met de cultuurverenigingen in Fryslân en hoe ziet de toekomst er uit? Keunstwurk en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) werken samen om antwoorden te geven op deze vragen. Aan de Friese verenigingen en stichtingen die zich bezig houden met toneel, dans, muziek of beeldende kunst wordt gevraagd mee te doen aan de cultuurverenigingsmonitor, een vragenlijst die om de twee jaar herhaald gaat worden.

Leefbaarheid
19-07-2016
Friezen bovengemiddeld tevreden met woonomgeving

Van de Friese inwoners is 86% (zeer) tevreden met de huidige woonomgeving. Dit aandeel ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 82%. Hiermee heeft de provincie Fryslân samen met de provincies Zeeland en Drenthe de hoogste waardering voor de woonomgeving in Nederland. Dit blijkt uit een bewerking van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van de cijfers van het driejaarlijkse WoonOnderzoek.

Leefbaarheid
28-06-2016
Meeste Friese senioren bewegen voldoende

Van de Friese 65-plussers beweegt 70% voldoende volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Sporten en bewegen vormen essentiële onderdelen van een gezonde leefstijl. In de vijfde publicatie in het kader van de Staat van Friese Senioren brengt het Fries Sociaal Planbureau in samenwerking met Sport Fryslân sport en bewegen onder Friese senioren in beeld, door middel van cijfers en gesprekken met professionals.

Programma's

Het Fries Sociaal Planbureau richt zich op het brede sociaal domein, met drie vastgestelde programma’s (kernthema’s). Meer over programma’s